Bất động sản

Bộ Giao thông: VEC được đấu thầu hoặc đặt hàng bảo trì đường bộ

(VNF) - Trước thắc mắc về việc có hay không khuất tất trong công tác bảo trì đường bộ tại các tuyến cao tốc của Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải Lê Đình Thọ đã có công văn số 8413/BGTVT-KCHT gửi Công ty TNHH và Thiết bị Nam Hải giải đáp về vấn đề này.

Bộ Giao thông: VEC được đấu thầu hoặc đặt hàng bảo trì đường bộ

Bộ GTVT cho rằng, trong giai đoạn đầu, VEC có đủ thẩm quyền lựa chọn, đặt hàng bảo trì cao tốc theo luật định

VEC được “đặt hàng” bảo trì

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết: VEC là một doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, theo điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Về công tác quản lý, bảo trì và tổ chức thu phí các tuyến đường cao tốc quốc gia là hoạt động thường xuyên, nằm trong chuỗi hoạt động sản xuất kinh doanh của VEC. Đây là một trong những ngành nghề chính của VEC theo Quyết định 1666/QĐ-BGTVT ngày 17/6/2010, Quyết định số 1738/QĐ-BGTVT ngày 6/6/2016 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Mặt khác, theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ, công tác bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích, công tác lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng.

Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định: “Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích, tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch cho các đơn vị thành viên thực hiện theo quy định”.

Giai đoạn đầu, VEC đủ thẩm quyền chỉ định thầu bảo trì cao tốc?

Trong văn bản, Bộ GTVT cũng khẳng định: VEC có thẩm quyền liên quan đến công tác lựa chọn nhà thầu, bảo trì công tác các dự án đường cao tốc do VEC quản lý.

Cụ thể, tại một số tuyến đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư, để quản lý tạm thời khi dự án cơ bản hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng, Bộ GTVT đã có các văn bản, phê duyệt phương án tổ chức, khai thác tạm thời để VEC tổ chức thực hiện.

Do vậy, VEC có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc liên quan về công tác bảo trì đường cao tốc trong giai đoạn lâm quản theo quy định, hướng dẫn của Bộ GTVT.

Ngoài ra, theo Khoản 2 Điều 3 Luật Đấu thầu 2014: “Trường hợp lựa chọn đấu thầu cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên tục cho sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp nhà nước... thì doanh nghiệp phải ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng thống nhất trong doanh nghiệp trên cơ sở đảm bảo mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế”.

Như vậy, VEC có trách nhiệm ban hành quy định về lựa chọn nhà thầu để áp dụng cho công tác quản lý, bảo trì và tổ chức thu phí các tuyến đường cao tốc do VEC làm chủ đầu tư.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cho biết trước đó, Bộ GTVT cũng đã có văn bản số 4135/BGTVT-KCHT ngày 8/5/2018 giao Hội đồng thành viên của VEC phê duyệt các nội dung trong công tác đấu thầu bảo dưỡng thường xuyên và tổ chức lựa chọn nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên theo quy định.

"Thời gian tới, Bộ GTVT giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiểm tra công tác quản lý, khai thác và bảo trì các tuyến cao tốc do VEC quản lý để đảm bảo theo quy định", Thứ trưởng Thọ cho biết.

Tin mới lên