Bất động sản

Bộ GTVT đồng ý để VNR thực hiện toàn bộ công tác quản lý, bảo trì đường sắt

(VNF) - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) được giao tổ chức thực hiện toàn bộ công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phù hợp với quy định.

Bộ GTVT đồng ý để VNR thực hiện toàn bộ công tác quản lý, bảo trì đường sắt

VNR tổ chức thực hiện toàn bộ công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.

Ngày 20/5, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc thực hiện công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia; trong đó yêu cầu Bộ GTVT chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 với VNR trước ngày 24/5, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Cụ thể, Bộ GTVT giao Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam trên cơ sở kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021, quyết định giao dự toán chi kinh phí hoạt động kinh tế đường sắt từ ngân sách nhà nước năm 2021 của Bộ GTVT, ký hợp đồng đặt hàng toàn bộ công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia cho VNR. Việc ký hợp đồng đặt hàng phải hoàn thành trước ngày 24/5.

Với những nội dung còn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ, Bộ GTVT yêu cầu lập thành văn bản để báo cáo cấp có thẩm quyền; sau khi có quyết định của cấp có thẩm quyền sẽ điều chỉnh nội dung hợp đồng (nếu có) làm cơ sở tiếp tục thực hiện. Trình tự, thủ tục, chủ thể trình duyệt điều chỉnh kế hoạch bảo trì, phê duyệt dự toán chi phí sản phẩm dịch vụ công, đề xuất sửa chữa công trình không thay đổi (thực hiện như năm 2020).

Bộ GTVT cũng cho biết hợp đồng đặt hàng công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 quán triệt thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, VNR sẽ tổ chức thực hiện toàn bộ công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia phù hợp với quy định; Cục Đường sắt Việt Nam thực hiện vai trò bên đặt hàng theo quy định pháp luật.

Trước đó như VietnamFinance đã thông tin, ngày 19/8, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu Bộ GTVT chịu trách nhiệm đặt hàng toàn bộ đối với việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia năm 2021 với VNR trước ngày 24/5/2021.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu VNR tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư, đảm bảo hoạt động giao thông vận tải đường sắt thông suốt, trật tự, an toàn, chính xác, theo đúng quy định pháp luật.

Xem thêm >>> Thủ tướng giao Bộ GTVT đặt hàng bảo trì toàn đường sắt với VNR

Tin mới lên