Bất động sản

Bộ GTVT muốn sớm kiểm toán các gói thầu xây lắp cao tốc Bắc Nam trước khi chỉ định thầu

(VNF) - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có công văn gửi Kiểm toán nhà nước (KTNN) về việc phối hợp thực hiện kiểm toán các gói thầu xây lắp của các Dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

Bộ GTVT muốn sớm kiểm toán các gói thầu xây lắp cao tốc Bắc Nam trước khi chỉ định thầu

Bộ GTVT muốn sớm kiểm toán các gói thầu xây lắp cao tốc Bắc Nam trước khi chỉ định thầu

Theo đó, Bộ GTVT đề nghị Lãnh đạo KTNN hỗ trợ, chỉ đạo KTNN các chuyên ngành, khu vực thực hiện kiểm toán hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình các đoạn tuyến/gói thầu xây lắp của các Dự án thành phần trước khi thực hiện công tác chỉ định thầu các gói thầu xây lắp, đảm bảo tiến độ khởi công các Dự án trước ngày 31/12/2022 và triển khai thi công đồng loạt trước ngày 31/3/2023.

Lý do khiến Bộ GTVT mời KTNN vào cuộc sớm là mong muốn công tác lập hồ sơ thiết kế, dự toán các gói thầu xây lắp thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý chặt chẽ và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch; tránh gây thất thoát lãng phí, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình

Trong tháng 9/2022, Bộ GTVT cũng đã có công văn số 9245/BGTVT – QLXD báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2). 

Qua đó, để đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm triển khai thực hiện dự án, không chia nhỏ gói thầu, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp khả năng thực hiện của các nhà thầu, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ phân chia gói thầu các gói thầu xây lắp tại Dự án với phạm vi khoảng 20 - 40km/1 gói thầu và có giá trị dự kiến khoảng 3.000 - 5.000 tỷ đồng.

Như vậy, 12 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 với chiều dài khoảng 729 km dự kiến được chia khoảng 30 gói thầu, số lượng nhà thầu trong 1 liên danh khoảng 1 nhà thầu/1 gói thầu.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thông qua 5 tiêu chí đánh giá kinh nghiệm, năng lực để chọn nhà thầu cho các gói thầu xây lắp tại dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Cụ thể, 5 tiêu chí đánh giá là: Thứ nhất, thời gian hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông tối thiểu là 5 năm. Nhà thầu cần có chứng chỉ năng lực hạng I đối với công trình đường bộ, chứng chỉ năng lực phù hợp cấp công trình cầu, hầm của gói thầu đang xét, tương ứng với cấp công trình cầu, hầm; 

Thứ hai, năng lực tài chính như doanh thu bình quân hàng năm trong hoạt động xây dựng trong 3 năm gần đây, nhà thầu đáp ứng yêu cầu về giá trị tài sản ròng dương trong năm gần nhất, xác nhận cơ quan thuế không nợ đọng tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp đến kỳ kê khai gần nhất; 

Thứ ba, phải có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự về mặt kỹ thuật với tư cách là nhà thầu (có cùng loại và cấp công trình) và có giá trị hợp đồng tương tự tối thiểu 50% giá gói thầu đang xét; 

Thứ tư, yêu cầu về nhân sự chủ chốt và các nhân sự khác như số lượng, số năm kinh nghiệm, bằng cấp, chứng chỉ hành nghề; 

Thứ năm, yêu cầu về máy móc, thiết bị chủ yếu, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Trường hợp nhà thầu tham gia nhiều gói thầu thì phải đảm bảo không có sự trùng lặp về nhân sự, máy móc, thiết bị giữa các gói thầu và đáp ứng nguồn lực tài chính bố trí cho từng gói thầu.

Trường hợp liên danh để tham gia gói thầu, từng thành viên phải đáp ứng điều kiện năng lực, kinh nghiệm tương ứng nội dung, phạm vi công việc đảm nhận theo thỏa thuận liên danh theo các tiêu chí nêu trên.

Ngoài ra, Bộ GTVT hiện đang tập trung chỉ đạo các Ban quản lý dự án và phối hợp chặt chẽ với UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện các công việc như: Di dời hạ tầng kỹ thuật, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; rà phá bom mìn, vật nổ; rà soát, khảo sát nguồn vật liệu; khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán, xây dựng tiêu chí, hồ sơ yêu cầu… làm cơ sở lựa chọn nhà thầu xây lắp, đảm bảo khởi công dự án trước ngày 31/12/2022.

Theo kế hoạch, Bộ GTVT sẽ gửi hồ sơ thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng của các gói thầu xây lắp thuộc 12 dự án thành phần Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tới Kiểm toán Nhà nước từ khoảng 20/10 đến 7/11/2022.

Tin mới lên