Bất động sản

Cam Lâm sẽ trở thành đô thị sân bay kết hợp với dịch vụ, du lịch sinh thái

(VNF) - Tỉnh Khánh Hòa đặt ra mục tiêu phát triển Cam Lâm thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay kết hợp với dịch vụ, du lịch sinh thái có quy mô dân số tương đương đô thị loại I.

Cam Lâm sẽ trở thành đô thị sân bay kết hợp với dịch vụ, du lịch sinh thái

Cam Lâm sẽ trở thành thành đô thị sân bay kết hợp với dịch vụ, du lịch sinh thái.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Cam Lâm với tổng diện tích hơn 54.659ha.

Theo đó, đất nông nghiệp được điều chỉnh giảm từ 46.840ha còn 42.930ha. Cụ thể, đất nuôi trồng thủy sản giảm từ 604ha còn 102ha; đất trồng lúa từ 1.776ha còn 1.186 ha; đất trồng cây lâu năm và cây hàng năm giảm mạnh lần lượt giảm hơn 1.200ha và 1.561ha; đất phi nông nghiệp lại được quy hoạch tăng mạnh từ 6.254 ha lên 11.141ha (tăng 4.887ha) chiếm 20,35% diện tích huyện Cam Lâm.

Đất thương mại dịch vụ tăng mạnh từ 623ha lên 1.815ha (tăng 1.192ha); đất ở nông thôn tăng gần 600ha; đất vui chơi giải trí công cộng tăng hơn 400ha; đất phát triển hạ tầng cũng tăng gần 1.400ha trong đó đất giao thông tăng hơn 1.155ha. 

Bên cạnh đó, đất chưa sử dụng của Cam Lâm cũng giảm mạnh từ 1.565ha còn 613ha.

Để phát triển Cam Lâm, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề xuất Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép lập quy hoạch chung đô thị mới tại huyện Cam Lâm và một phần của TP. Cam Ranh.

Theo văn bản này, tỉnh Khánh Hòa đặt ra mục tiêu phát triển Cam Lâm thành đô thị theo mô hình đô thị sân bay kết hợp với dịch vụ, du lịch sinh thái có quy mô dân số tương đương đô thị loại I.

Bên cạnh đó, Cam Lâm được định hướng quy hoạch thị trấn Cam Đức, khu vực Bãi Dài và khu vực phía đông đầm Thủy Triều trở thành đô thị du lịch. Riêng đô thị Cam Đức đảm nhận chức năng là trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, khoa học kỹ thuật của huyện; trung tâm du lịch, dịch vụ, thương mại, tiểu thủ công nghiệp phía nam tỉnh. 

Để đạt được mục tiêu đề ra, địa phương sẽ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm hoàn thành phát triển không gian và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật để thị trấn Cam Đức đạt tiêu chí đô thị loại IV thuộc tỉnh vào năm 2030.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa định hướng huyện Cam Lâm tương lai sẽ phát triển thương mại dịch vụ hiện đại tại khu vực bắc bán đảo Cam Ranh để phục vụ giao dịch, mua sắm và phát triển du lịch; xây dựng chợ đầu mối Cam Hải Tây thành trung tâm mua bán, trao đổi và phát triển luồng hàng; triển khai xây dựng 3 trung tâm thương mại cụm xã là Cam Tân - Cam Hòa, Cam An Nam, Cam Hải Tây.

Tin mới lên