Ngân hàng

Cho vay online nhưng vẫn yêu cầu chứng từ trên giấy: NHNN lên tiếng

(VNF) - Thông tư 39 hiện vẫn yêu cầu chứng từ cho vay trên giấy và không có hướng dẫn chấp nhận bản sao điện tử của tài liệu, thẩm định tín dụng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), chữ ký điện tử trong hợp đồng cho vay và lưu trữ đám mây của tài liệu cho vay.

Cho vay online nhưng vẫn yêu cầu chứng từ trên giấy: NHNN lên tiếng

Cho vay online nhưng vẫn yêu cầu chứng từ trên giấy: NHNN lên tiếng (ảnh minh họa)

Theo phản ánh của Nhóm công tác ngân hàng trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thường niên 2022, hiện nay có một số quy định pháp luật liên quan đến hoạt động cho vay như: Điều 9. Hồ sơ vay vốn, Điều 17. Thẩm định và quyết định cho vay, Điều 23. Hợp đồng cho vay, Điều 32. Lưu trữ hồ sơ vay đều thuộc Thông tư 39/2016/TT-NHNN; trong đó, với khoản vay tiêu dùng có quy mô nhỏ đối với người dân Việt Nam, các kênh/nền tảng số được sử dụng để tiếp nhận, thu thập, xử lý và lưu trữ các tài liệu, quyết định tín dụng, hợp đồng vay.

"Tuy nhiên, Thông tư 39 hiện nay vẫn yêu cầu chứng từ cho vay trên giấy và không có hướng dẫn chấp nhận bản sao điện tử của tài liệu, thẩm định tín dụng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), chữ ký điện tử trong hợp đồng cho vay, lưu trữ đám mây của tài liệu cho vay. Do đó, quy trình cho vay vẫn thực hiện theo phương pháp truyền thống dựa trên bản in, điều này sẽ khiến mục tiêu số hóa hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân như hướng dẫn tại Quyết định 810 sẽ khó đạt được", Nhóm công tác ngân hàng cho biết.

Nhóm kiến nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sửa đổi Thông tư 39 về hoạt động cho vay kèm theo hướng dẫn về toàn bộ quy trình tín dụng trên các kênh/nền tảng số.

Trả lời kiến nghị trên, NHNN cho biết đang nghiên cứu, rà soát để đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử của tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng phù hợp với quy định của Luật các TCTD và xu thế thị trường để đưa vào khung pháp lý chung đối với hoạt động cho vay tại Thông tư 39.

Từ khoá: cho vay online, vay online, NHNN,
Tin mới lên