Bất động sản

Cienco6 - Coteccons - Thuận Việt xin đầu tư mở rộng cao tốc TP. HCM – Trung Lương

(VNF) - Ba nhà đầu tư này cam kết tự bỏ chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo khả thi dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. HCM – Trung Lương theo phương thức PPP để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Cienco6 - Coteccons - Thuận Việt xin đầu tư mở rộng cao tốc TP. HCM – Trung Lương

Cao tốc TP. HCM - Trung Lương dài gần 62km.

Liên danh Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco6) – Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons – Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thuận Việt vừa có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải đề xuất chủ trì lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo khả thi dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP. HCM – Trung Lương theo phương thức PPP.

Theo đó, liên danh Cienco6 - Coteccons - Thuận Việt cam kết tự bỏ chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo khả thi dự án để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trong trường hợp các báo cáo không được phê duyệt, liên danh Cienco6 - Coteccons - Thuận Việt cam kết chịu mọi phí tổn liên quan đến công tác chuẩn bị đầu tư công trình.

Cao tốc TP. HCM - Trung Lương dài gần 62km, với 4 làn xe, đưa vào hoạt động từ năm 2010. Đây là tuyến cao tốc đầu tiên ở miền Nam nối TP. HCM với tỉnh Long An, Tiền Giang.

Tin mới lên