Thị trường

Công ty Chứng khoán Kenanga Việt Nam vào diện kiểm soát đặc biệt

(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam (KVS) vào tình trạng kiểm soát đặc biệt từ ngày 19/5 đến ngày 18/9.

Công ty Chứng khoán Kenanga Việt Nam vào diện kiểm soát đặc biệt

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vàng Việt Nam được thành lập ngày 3/12/2007.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 19/5 đến ngày 18/9.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam có vốn điều lệ 135 tỷ đồng, do ông Cao Văn Sơn làm chủ tịch HĐQT, kiêm người đại diện pháp luật. KVS cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn đầu tư chứng khoán và lưu ký chứng khoán.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Việt Nam tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vàng Việt Nam, được thành lập ngày 3/12/2007 với vốn 40 tỷ đồng.

Ngày 13/11/2008, công ty đổi tên thành Kenanga Việt Nam và tăng vốn lên 135 tỷ đồng vào năm 2009 với sự tham gia của đối tác chiến lược là Tập đoàn Ngân hàng Đầu tư K&N Kenanga Holdings Berhard.

Cuối năm 2013, Kenanga Việt Nam đã nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt tư cách thành viên giao dịch thị trường niêm yết và thành viên giao dịch thị trường đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM (HoSE).

Đến tháng 9/2015, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã có quyết định ngừng cung cấp hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán đối với Kenanga Việt Nam do bị Sở Giao dịch chứng khoán chấm dứt tư cách thành viên giao dịch.

Tin mới lên