Công nghệ

Công ty mẹ Mobifone nhắm mục tiêu doanh thu năm 2021 hơn 30.000 tỷ

(VNF) - Tổng công ty Viễn thông Mobifone đặt kế hoạch doanh thu năm 2021 của công ty mẹ là 30.013 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.928 tỷ đồng.

Công ty mẹ Mobifone nhắm mục tiêu doanh thu năm 2021 hơn 30.000 tỷ

Chú trọng phát triển mạng 5G là một trong những ưu tiên của Mobifone trong năm 2021.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp mới đây đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của công ty mẹ - Tổng công ty Viễn thông Mobifone.

Theo đó, mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch hướng đến xây dựng và phát triển Mobifone thành tổng công ty nhà nước mạnh, năng động, hiệu quả và bền vững; là doanh nghiệp đi đầu trong đổi mới, áp dụng công nghệ mới với các phương thức kinh doanh đa dạng hơn, nhanh hơn, chất lượng hơn; đáp ứng yêu cầu đổi mới công nghệ, đổi mới mô hình quản trị, quản lý trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0.

Bên cạnh đó, có cơ chế ưu tiên, tạo điều kiện để thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghệ thông tin - nội dung số; triển khai nhanh và có hiệu quả lộ trình chuyển đổi từ doanh nghiệp khai thác hệ thống truyền thông sang doanh nghiệp số...

Trong năm 2021, Mobifone đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ trên 30.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 3.928 tỷ đồng. Đồng thời, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn sở hữu (ROE) của công ty mẹ là 17,29%.

Như VietnamFinance đã thông tin, mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng dự thảo đề án để phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đặc biệt là tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu với mục tiêu phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt của các doanh nghiệp được chọn đối với các thành phần kinh tế khác.

Trong lĩnh vực viễn thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Tổng công ty Viễn thông Mobifone bởi đây là doanh nghiệp có tình hình tài chính và kết quả kinh doanh tốt trong 3 doanh nghiệp viễn thông. Đồng thời, Mobifone có công nghệ và hệ thống quản trị tốt do trước đây đã được kế thừa các kinh nghiệm quản trị của Tập đoàn Kinnevik/Comvik (Thụy Điển) theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC).

Ngoài ra, định hướng đầu tư của Mobifone sẽ tập trung chuyển đổi số rất mạnh và xây dựng hệ sinh thái các sản phẩm chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tư nhân, trong đó có doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Giải pháp được xác định cho Mobifone trong thời gian tới để phát huy vai trò dẫn dắt là ưu tiên đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cả Mobifone và Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam (VNPT) sẽ thực hiện cổ phần hóa trong năm 2020. Tuy nhiên, cả 2 doanh nghiệp này đều có vốn chủ sở hữu rất lớn, nên việc đưa 2 doanh nghiệp này phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cùng một thời điểm thì thị trường có thể sẽ khó hấp thụ và không đạt được lợi ích cao nhất cho nhà nước.

Do vậy, dự thảo đề nghị ưu tiên cổ phần hóa Mobifone trước, nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ để phù hợp với tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước nêu theo quyết định của Thủ tướng.

Tin mới lên