Nhân vật

Cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Thanh Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

(VNF) - Ngày 11/9, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cục trưởng Cục Báo chí Nguyễn Thanh Lâm giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Nguyễn Thanh Lâm.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Nguyễn Thanh Lâm sinh năm 1972 và từng giữ các chức vụ như giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC; Phó cục trưởng Cục Báo chí; Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình - Thông tin điện tử; Cục trưởng Cục Báo chí.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Lê Tấn Dũng giữ chức Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Thời hạn bổ nhiệm lại tính từ ngày 14/9/2022.

Hiện nay, ông Lê Tấn Dũng giúp Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ đạo các lĩnh vực như giáo dục nghề nghiệp; khối các trường đại học thuộc Bộ; công tác văn phòng; công tác Đảng - đoàn thể; Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

Tham gia các ban chỉ đạo, hội đồng, ủy ban theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và một số hội đồng, ban chỉ đạo khác của Bộ theo phân công của Bộ trưởng; Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng công chức, viên chức của Bộ; Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Bộ.

Ông Lê Tấn Dũng phụ trách các đơn vị như Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục); Văn phòng Bộ (bao gồm đơn vị sự nghiệp trực thuộc);  Văn phòng Ban cán sự Đảng; Văn phòng Đảng - đoàn thể.

Ông Dũng cũng phụ trách các trường đại học như Lao động - Xã hội; đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định; đại học sư phạm kỹ thuật Vinh; đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long; trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ; cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất; cao đẳng kỹ nghệ II; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ.

Tin mới lên