Tài chính

Đã hoàn hơn 67.800 tỷ đồng thuế VAT bằng phương thức điện tử

(VNF) - Tính từ đầu năm 2018 đến ngày 20/10/2018, cơ quan thuế đã tiếp nhận 16.688 hồ sơ hoàn thuế theo phương thức điện tử (đạt tỷ lệ 92,94%). Trong đó, đã giải quyết 12.639 hồ sơ với tổng số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn là 67.837 tỷ đồng.

Đã hoàn hơn 67.800 tỷ đồng thuế VAT bằng phương thức điện tử

Đã hoàn hơn 67.800 tỷ đồng thuế VAT bằng phương thức điện tử. (Ảnh minh họa)

Theo thống kê của Tổng cục Thuế, về khai thuế điện tử, tính đến hết tháng 10, đã có 99,94% số doanh nghiệp đang hoạt động sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử với tổng số tờ khai đã tiếp nhận vào hệ thống là hơn 55 triệu.

Đối với nộp thuế điện tử, cũng đến thời điểm này đã có 97,89% số doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tham gia nộp thuế điện tử với tổng số tiền thuế đã nộp trong năm 2018 là gần 460.000 tỷ đồng.

Trong công tác hoàn thuế điện tử, số liệu thống kê từ Tổng cục Thuế cho biết tính từ đầu năm 2018 đến ngày 20/10/2018, cơ quan thuế đã tiếp nhận 16.688 hồ sơ hoàn thuế theo phương thức điện tử (đạt tỷ lệ 92,94%).

Trong đó, đã giải quyết 12.639 hồ sơ với tổng số tiền thuế giá trị gia tăng được hoàn là 67.837 tỷ đồng; đã có 252 doanh nghiệp thực hiện xuất hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế với 7.142.056 hóa đơn đã được xác thực. Từ đó, tổng doanh thu xác thực là hơn 79.880 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế cho biết để tiếp tục cải cách hành chính, ngành thuế đang tiếp tục triển khai đúng tiến độ các đề án điện tử như dịch vụ nộp thuế đối với đất đai, hộ cá nhân. Đồng thời thực hiện thí điểm về khai, nộp lệ phí trước bạ điện tử đối với ô tô, xe máy; thí điểm khai thuế điện tử đối với hoạt động cho thuê nhà; thí điểm nộp thuế điện tử đối với cá nhân kinh doanh thông qua tổ chức nhận ủy nhiệm thu thuế.

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách 10 tháng mới đây của Tổng cục Thuế cho thấy tính đến 31/10, tổng thu do cơ quan thuế quản lý ước đạt 913.357 tỷ đồng, bằng 85,3% so với dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ.

Tổng cục Thuế cho biết tiến độ thu ngân sách 10 tháng đạt khá so với nhiều năm gần đây. Nguyên nhân chủ yếu do giá dầu thô tăng khá, bình quân 10 tháng ước đạt khoảng 73,8 USD/thùng, thị trường bất động sản sôi động nên số thu ngân sách từ đất đai ở hầu hết các địa phương đạt khá.

Tổng cục Thuế cũng vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị các đơn vị tập trung thanh tra, kiểm tra ngay các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp qua phân tích có rủi ro cao có thể khai thác về nguồn thu.

Qua đó, Tổng cục Thuế yêu cầu lãnh đạo các cục thuế huy động, bổ sung nguồn nhân lực tối đa cho công tác thanh tra, kiểm tra và giao chỉ tiêu kế hoạch đến từng phòng, đội.

Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp thuộc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 đã được phê duyệt, lãnh đạo ngành thuế đề nghị các đơn vị tập trung thanh tra, kiểm tra ngay các tập đoàn, tổng công ty, các doanh nghiệp qua phân tích có rủi ro cao có thể khai thác về nguồn thu.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu những đơn vị tăng cường công tác thanh tra đối với các doanh nghiệp FDI có số lỗ lớn, lỗ liên tục nhiều năm và phát sinh giá trị giao dịch liên kết lớn.

Ngành thuế cũng cảnh báo trường hợp doanh nghiệp có phát sinh giao dịch với các bên liên kết cư trú tại các quốc gia, vùng lãnh thổ có thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hoặc không đánh thuế.

Tin mới lên