Tài chính

Đã thực hiện hơn 90.000 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, tăng thu gần 17.000 tỷ đồng

(VNF) - Báo cáo của Tổng cục Thuế cho hay, tính đến ngày 7/12/2017, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện 90.021 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 99,12% kế hoạch năm 2017.

Đã thực hiện hơn 90.000 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, tăng thu gần 17.000 tỷ đồng

Cơ quan thuế đã thực hiện hơn 90.000 cuộc thanh tra, kiểm tra thuế, tăng thu gần 17.000 tỷ đồng. (Ảnh minh họa)

Tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 16.925,98 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.523,14 tỷ đồng; giảm lỗ là 32.092,16 tỷ đồng; số tiền thuế nộp vào ngân sách là 12.493,28 tỷ đồng, đạt 73,81% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra.

Trong đó về thanh tra, số doanh nghiệp được thanh tra là 6.638 doanh nghiệp, đạt 92,21% kế hoạch năm 2017. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 10.017,87 tỷ đồng; giảm khấu trừ 535,37 tỷ đồng; giảm lỗ là 17.342,21 tỷ đồng; qua thanh tra trước hoàn thuế giảm số chi hoàn thuế từ NSNN số tiền là 400 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 8.055,58 tỷ đồng.

Về kiểm tra, số doanh nghiệp được kiểm tra là 83.383 doanh nghiệp, đạt 99,72% kế hoạch năm 2017. Tổng số truy thu, truy hoàn, phạt là 6.450,04 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 884,27 tỷ đồng; giảm lỗ 14.497,83 tỷ đồng; số đã nộp ngân sách là 3.979,62 tỷ đồng.

Toàn ngành cũng đã tiến hành kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế đối với 940.523 hồ sơ; xử lý điều chỉnh thu vào ngân sách 458,07 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 103,5 tỷ đồng; giảm lỗ 252,12 tỷ đồng. Qua kiểm tra rà soát các hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế đã phát hiện những sai sót, ẩn lậu của người nộp thuế để điều chỉnh tăng số thuế kê khai hoặc ấn định thuế.

Theo thông tin VietnamFinance cập nhật trước đó, tính đến 22/11, cơ quan thuế các cấp đã thực hiện hơn 83.700 cuộc thanh tra, kiểm tra, số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 16.100 tỷ đồng, đã nộp ngân sách hơn 11.500 tỷ đồng.

Ông Đặng Duy Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra (Tổng cục Thuế) cho biết, ngoài số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra hơn 16.100 tỷ đồng, cũng đã giảm khấu trừ hơn 1.510 tỷ đồng, giảm lỗ gần 30.209 tỷ đồng; qua thanh tra trước hoàn thuế giảm số chi hoàn thuế từ NSNN là 400 tỷ đồng; tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 11.518 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ.

Mới đây, trả lời chất vấn tại Quốc hội liên quan tới con số nợ, giải pháp thu hồi nợ thuế, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng cho biết, số thu hồi nợ đọng thuế năm sau cao hơn năm trước. Bình quân của giai đoạn 2011 - 2016, số thu nợ thuế đạt trung bình 81% trên tổng số nợ có khả năng thu hồi. Tốc độ tăng bình quân thu nợ thuế các năm là 16,3%.

Cụ thể: năm 2011 thu được 20.036 tỷ đồng, đạt 85,5% số tiền nợ thuế tại thời điểm 31/12/2010; năm 2012 thu được 22.751 tỷ đồng, đạt 83%; năm 2013 thu được 27.000 tỷ đồng, đạt 66,3%; năm 2014 thu được 31.920 tỷ đồng, đạt 76%; năm 2015 thu được 37.582 tỷ đồng, đạt 80%; năm 2016 thu được 42.543 tỷ đồng, đạt 77%; và tính chung 10 tháng đầu năm 2017 thu được 39.894 tỷ đồng, đạt 81%.

Tin mới lên