Tài chính

Đầu tư LDG: Lợi nhuận quý IV/2021 tăng hàng trăm lần nhờ thanh lý các khoản đầu tư dài hạn

(VNF) - Trong khi quý IV/2020 chỉ ghi nhận vỏn vẹn hơn 342 triệu đồng lợi nhuận sau thuế, Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (HoSE: LDG) bất ngờ báo lãi hơn 108 tỷ đồng trong quý cuối năm 2021.

Đầu tư LDG: Lợi nhuận quý IV/2021 tăng hàng trăm lần nhờ thanh lý các khoản đầu tư dài hạn

Đầu tư LDG: Lợi nhuận quý IV tăng gấp 318 lần nhờ thanh lý các khoản đầu tư dài hạn

Doanh thu quý IV của Đầu tư LDG đạt 69,76 tỷ đồng, giảm 64,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm 43%, đạt 37,83 tỷ đồng. Biên lãi gộp được cải thiện mạnh từ 33,7% (quý IV/2020) lên 54,2%.

Chi phí tài chính tăng gấp 2,3 lần cùng kỳ lên hơn 19 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 78% và tăng 14% so với cùng kỳ, đạt tổng giá trị hơn 32 tỷ đồng trong quý IV.

Đáng chú ý, LDG ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài chính tăng đột biến, gấp 48,9 lần cùng kỳ năm 2020 nhờ khoản lãi gần 150 tỷ đồng từ thanh lý các khoản đầu tư dài hạn.

Được biết, vào tháng 8/2021, LDG đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ 15 triệu cổ phần đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Xây dựng Đại Thịnh Phát.

Giá chuyển nhượng được công bố ở thời điểm đó dự kiến không thấp hơn gần 150 tỷ đồng, tương đương 10.000 đồng/cổ phần.

Không ngoại trừ khả năng doanh thu tài chính đột biến của LDG đến từ việc thoái vốn Xây dựng Đại Thịnh Phát.

LDG báo lãi sau thuế quý IV đạt hơn 108 tỷ đồng, cao gấp 318 lần mức thực hiên khiêm tốn cùng kỳ năm 2020 (hơn 342 triệu đồng). 

Sau 2 quý đầu năm chỉ thu về vỏn vẹn chưa đến 1 tỷ đồng (mỗi kỳ), LDG bắt đầu tăng tốc từ quý III khi báo lãi sau thuế hơn 30,7 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần mức thực hiện cùng kỳ năm 2020. 

Lũy kế cả năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của LDG lần lượt đạt 321 tỷ đồng và hơn 140 tỷ đồng, tương ứng giảm 77% và tăng 989,5% so với năm 2020.   

Năm 2021, ban lãnh đạo Đầu tư LDG kỳ vọng doanh thu đạt 1.574 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 301 tỷ đồng, mặc dù chỉ tăng 13% về doanh thu, tuy nhiên lợi nhuận ước đạt gấp 23 lần so với thực hiện năm trước.

Như vậy, kết thúc năm 2021, LDG vẫn chưa thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh mà ban lãnh đạo đã đề ra, thậm chí mức thực hiện còn chưa đạt 1 nửa.

Tính tới ngày 31/12/2021, tổng tài sản của LDG tăng 23,7% so với đầu năm lên 6.841 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm hơn nửa tổng tài sản, đạt 3.508 tỷ đồng Hàng tồn kho đạt 1.044,8 tỷ đồng, biến động không đáng kể so với thời điểm đầu năm, chủ yếu nằm ở các dự án khu dần cư dịch vụ Giang Điền (Khu A), dự án khu dân cư Tân Thịnh, dự án chung cư tại đại lộ Võ Văn Kiệt,…

Tổng nợ phải trả của LDG tại thời điểm cuối năm tăng 48% lên mức hơn 3.597 tỷ đồng. 

Tin mới lên