Bất động sản

Đề xuất đầu tư đường nối TP. Hạ Long - Lạng Sơn dài hơn 70km

(VNF) - Sở Giao thông vận tải Quảng Ninh đã có đề xuất đầu tư đường Tỉnh lộ 342 từ TP. Hạ Long qua Ba Chẽ nối đến tỉnh Lạng Sơn (đường nối Hạ Long - Lạng Sơn).

Đề xuất đầu tư đường nối TP. Hạ Long - Lạng Sơn dài hơn 70km

Ảnh: TP. Hạ Long

Theo đề xuất, đường kết nối Hạ Long - Lạng Sơn có tổng chiều dài hơn 70km, điểm đầu Km0+00 đấu nối với Tỉnh lộ 326 (TP. Hạ Long), điểm cuối tại Km60+800 đấu nối vào đường xã Bắc Lãng, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn. Trong đó, đoạn tuyến thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh dài 60,8km, đoạn tuyến trên địa phận tỉnh Lạng Sơn dài 9,8km.

Đường được đề xuất phương án đầu tư có quy mô theo tiêu chuẩn đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/h. Trong đó, do địa hình khó khăn, đi qua khu vực rừng bảo tồn, vì vậy tuyến cơ bản bám theo đường hiện trạng, chỉ nắn chỉnh cục bộ, thực hiện cắt cua chỉnh tuyến. Tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Lạng Sơn sẽ phối hợp để triển khai các đoạn tuyến trên địa bàn.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ đóng vài trò quan trọng trong kết nối vùng và khu vực, sẽ giảm được trên 50km di chuyển từ Hạ Long - Lạng Sơn và ngược lại so với các tuyến đường như hiện nay; giảm thời gian đi lại giữa 2 tỉnh.

Bên cạnh đó, tuyến đường phù hợp với định hướng mở rộng không gian phát triển về phía Bắc của TP. Hạ Long theo định hướng tại Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc tỉnh Quảng Ninh; tạo điều kiện thuận lợi kết nối huyện Ba Chẽ, khu vực vùng cao (Kỳ Thượng) với trung tâm hành chính, kinh tế TP. Hạ Long; giảm khoảng cách chênh lệch vùng miền, động lực để nhân dân các địa phương vùng cao thoát nghèo…

Tin mới lên