Tài chính

ĐHĐCĐ Tisco: Dự án gang thép mở rộng giai đoạn 2 vẫn ‘tắc’

(VNF) - Tính đến cuối 2017, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tisco ở mức 113,8 tỷ đồng nhưng Tisco sẽ không chia cổ tức vì đang cần tập trung các nguồn lực cho dự án mở rộng giai đoạn 2.

ĐHĐCĐ Tisco: Dự án gang thép mở rộng giai đoạn 2 vẫn ‘tắc’

Vnsteel đã được phê duyệt phương án thoái vốn tại Tisco, giảm sở hữu từ 65% xuống còn 21,5%

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (UPCoM: TIS, Tisco), các cổ đông đã thông qua việc thế chấp toàn bộ quyền khai thác Mỏ quặng sắt Tiến BộMỏ than Phấn Mễ cho Vnsteel để đảm bảo nghĩa vụ bảo lãnh với khoản vay 1.864 tỷ đồng tại Vietinbank, hoặc thế chấp cho ngân hàng hay một tổ chức thừa kế/mua khoản nợ của Vietinbank khi ngân hàng hoặc tổ chức thừa kế /mua khoản nợ, nhằm giải phóng nghĩa vụ bảo lãnh khoản vay nêu trên cho Vnsteel.

Trước đó, để có vốn triển khai dự án gang thép Thái Nguyên mở rộng sản xuất giai đoạn 2 (2009-2010), Vnsteel (khi đó là cổ đông sở hữu 65% vốn) đã chấp thuận bảo lãnh vốn dài hạn cho khoản vay 1.864 tỷ đồng của Tisco tại Vietinbank.

Đến nay, Vnsteel đã được phê duyệt phương án thoái vốn tại Tisco, giảm sở hữu từ 65% xuống còn 21,5%. Do đó, Vnsteel đề nghị Tisco thế chấp quyền khai thác mỏ sắt Tiến Bộ và mỏ than Phấn Mễ để đảm bảo quyền lợi cho Vnsteel trong trường hợp phát sinh thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của tập đoàn với khoản vay tại Vietinbank.

Tại đại hội, cổ đông đã chất vấn về thị giá của 2 mỏ và tình hình đàm phán cơ cấu nợ của Tisco với Vietinbank. Tuy nhiên, Chủ tịch Nguyễn Văn Tuấn không đi vào trọng tâm câu hỏi mà chỉ cho biết, việc thế chấp 2 mỏ nhằm đảm bảo nghĩa vụ bảo lãnh khi Vnsteel thoái vốn.

Một cổ đông khác hỏi về lộ trình thoái vốn của Vnsteel tại Tisco nhưng Hội đồng quản trị cũng không trả lời câu hỏi này.

Liên quan đến khoản nợ của Tisco tại Vietinbank, cổ đông đặt câu hỏi về việc đã có tổ chức nào đứng ra mua lại khoản nợ hay chưa, và trong tương lai tổ chức này có bị giới hạn tỷ lệ sở hữu khi chuyển đổi nợ thành vốn góp không?

Lãnh đạo Tisco cho biết đến nay vẫn chưa có doanh nghiệp/tổ chức nào muốn mua khoản nợ 1.864 tỷ đồng của công ty tại Vietinbank.

“Tuy nhiên, qua tiếp xúc, các doanh nghiệp/tổ chức đề xuất sau khi mua khoản nợ, muốn tham gia, phối hợp cùng Tisco trong hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó HĐQT đã trình phương án phát hành 5% vốn”, lãnh đạo Tisco nói.

Đối với dự án mở rộng sản xuất khu liên hợp gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2, ban lãnh đạo Tisco cho biết công ty đang tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, tích cực xử lý tháo gỡ với nhà thầu MCC và các thầu phụ Việt Nam.

Tuy nhiên, lãnh đạo công ty cũng không đưa ra phương án cụ thể và thời gian chính thức đưa dự án vận hành trở lại.

Năm 2017, Tisco ghi nhận doanh thu 9.824 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2016. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt 98,7 tỷ đồng, giảm 52% do chi phí sản xuất tăng cao từ ảnh hưởng của dự án Gang thép Thái Nguyên mở rộng giai đoạn 2.

Tính đến cuối 2017, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Tisco ở mức 113,8 tỷ đồng. Tisco sẽ không chia cổ tức vì đang cần  tập trung các nguồn lực cho dự án mở rộng giai đoạn 2.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, Đại hội cũng đã bầu bổ sung ông Lê Minh Tú và ông Ngô Sỹ Hiếu là thành viên Hội đồng quản trị thay ông Vũ Bá Ôn và Ngô Đình Khôi đã có đơn từ nhiệm trước đó. Cả hai thành viên mới của HĐQT đều đến từ Vnsteel, mỗi cá nhân đại diện 11,7% vốn của Vnsteel tại Tisco.

Về hoạt động kinh doanh,năm 2018, Tisco đặt mục tiêu doanh thu đạt 11.019 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 144,5 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 13% và 46%.

 

Tin mới lên