Ngân hàng

Điều gì giúp Techcombank đoạt ngôi á quân lợi nhuận ngân hàng năm 2019?

(VNF) - Mặc dù thu nhập lãi thuần từ hoạt động tín dụng vẫn tăng trưởng khá ấn tượng nhờ tăng trưởng dư nợ cho vay rất cao (44%) và chi phí đầu vào tăng chậm, tuy nhiên do lãi thuần từ hoạt động phi tín dụng suy giảm cùng chi phí hoạt động tăng cao hơn nhiều tổng thu nhập hoạt động nên lợi nhuận thuần năm 2019 của Techcombank chỉ tăng 10%. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 20,4% nhờ giảm mạnh trích lập dự phòng.

Điều gì giúp Techcombank đoạt ngôi á quân lợi nhuận ngân hàng năm 2019?

Techcombank đoạt ngôi á quân lợi nhuận ngân hàng năm 2019

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2019 với lợi nhuận trước thuế đạt 3.978 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2018.

Lũy kế cả năm, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế 12.838 tỷ đồng, tăng 20,4% so với năm 2018. Con số này đưa Techcombank trở thành ngân hàng có lợi nhuận đứng thứ 2 hệ thống, chỉ đứng sau Vietcombank.

Năm 2019, hoạt động tín dụng tiếp tục là trụ cột tăng trưởng chính của Techcombank, trong khi hoạt động phi tín dụng (dịch vụ, ngoại hối, chứng khoán...) ghi nhận sự suy giảm nhất định xét về tổng thể.

Cụ thể, hoạt động tín dụng đem về cho Techcombank 14.257 tỷ đồng thu nhập lãi thuần trong năm qua, tăng trưởng 28,1%. Có hai yếu tố dẫn dắt mức tăng khá ấn tượng này.

Thứ nhất, tăng trưởng dư nợ cho vay năm 2019 ở mức rất cao, lên đến trên 44%.

Thứ hai, mức chênh giữa tăng trưởng doanh thu và giá vốn mảng tín dụng được kéo dãn, do doanh thu (thể hiện qua thu nhập lãi) tăng 18,3%, trong khi giá vốn (thể hiện qua chi phí lãi) chỉ tăng vỏn vẹn 7,3%.

Trong khi hoạt động tín dụng tiếp tục giữ vững phong độ của năm 2018 thì hoạt động phi tín dụng lại tiếp tục ghi nhận sự suy giảm phong độ.

Năm 2019, lãi thuần dịch vụ của Techcombank giảm 8%, lãi thuần mua bán chứng khoán kinh doanh giảm 55%. Trái ngược, lãi thuần mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 136%, lãi thuần mua bán chứng khoán đầu tư tăng 64%, lãi thuần hoạt động khác tăng 40,6%.

Tựu trung, tổng lãi thuần phi tín dụng đã giảm 6% trong năm 2019. Tỷ trọng lãi thuần phi tín dụng trong tổng thu nhập hoạt động giảm từ 39% xuống 32%.

Nhớ lại năm 2018, tổng lãi thuần phi tín dụng của Techcombank cũng giảm 3%, khiến tỷ trong lãi thuần phi tín dụng giảm từ 45% xuống 39%.

Kết năm 2019, Techcombank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động trên 21.000 tỷ đồng, tăng trưởng 14,8%. Sau khi trừ đi chi phí hoạt động (tăng tới trên 25% so với năm 2018), lợi nhuận thuần chỉ tăng trưởng 10%.

Dù vậy, do giảm mạnh trích lập dự phòng nên lợi nhuận trước thuế của Techcombank vẫn tăng 20,4% lên 12.838 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) và trên vốn chủ sở hữu (ROE) của ngân hàng này lần lượt ở mức 2,67% và 16,5%, đều tăng nhẹ so với năm 2018.

Chốt năm, tỷ lệ nợ xấu của Techcombank tiếp tục ở mức thấp, chỉ 1,33%.

Tin mới lên