Ngân hàng

Doanh nghiệp đổ dồn hơn 236.000 tỷ vào ngân hàng chỉ trong vòng 2 tháng

(VNF) - Chỉ trong vòng 2 tháng, các tổ chức kinh tế đã gửi ròng tới hơn 236.000 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng, tương đương khoảng 10 tỷ USD.

Doanh nghiệp đổ dồn hơn 236.000 tỷ vào ngân hàng chỉ trong vòng 2 tháng

Doanh nghiệp đổ dồn hơn 236.000 tỷ vào ngân hàng chỉ trong vòng 2 tháng

Thống kê mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy riêng trong tháng 9/2020, lượng tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng đã tăng trên 155.500 tỷ đồng.

Trong đó, tiền gửi của dân cư chỉ tăng trên 14.600 tỷ đồng, còn tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng trên 140.900 tỷ đồng.

Diễn biến này tương tự với tháng trước đó. Cụ thể, riêng trong tháng 8/2020, lượng tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng đã tăng trên 108.000 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi của dân cư chỉ tăng gần 13.000 tỷ đồng, còn tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng trên 95.100 tỷ đồng.

Tổng hợp hai tháng 8 và 9, các tổ chức kinh tế đã gửi ròng tới hơn 236.000 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng, tương đương khoảng 10 tỷ USD.

Lũy kế 9 tháng năm 2020, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng tăng 5,77% lên 5,1 triệu tỷ đồng, trong khi tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng 10,39% lên trên 4,37 triệu tỷ đồng.

Thống kê cho thấy, trong giai đoạn 2016 - 2019, tăng trưởng tiền gửi của các tổ chức kinh tế luôn cao hơn tăng trưởng tiền gửi của dân cư. Cụ thể, năm 2016, tăng trưởng tiền gửi của các tổ chức kinh tế là 18,13%, so với mức tăng trưởng 17,4% của dân cư. Năm 2017 là 14,84% so với 13,54%. Năm 2018 là 15,97% so với 10,47%. Năm 2019 là 18,59% so với 10,36%.

Tuy nhiên, tiền gửi của các tổ chức kinh tế thường chỉ tăng mạnh trong một vài tháng cuối năm, đặc biệt là trong tháng 11 và tháng 12. Việc tiền gửi của các tổ chức kinh tế tăng mạnh liên tục trong hai tháng 8 và 9 là tín hiệu cho thấy doanh nghiệp có xu hướng phòng thủ, trong bối cảnh diễn biến đại dịch vẫn rất khó lường.

Sau khi bị rút ròng mạnh vào tháng 1, các doanh nghiệp đã đổ dồn gửi tiền vào hệ thống ngân hàng, đặc biệt trong các tháng 5, 6, 8, 9. Nguồn: Tính toán từ số liệu của Ngân hàng Nhà nước

Bên cạnh số liệu tiền gửi, Ngân hàng Nhà nước cũng công bố chi tiết dư nợ tín dụng 9 tháng.

Theo đó, tính đến cuối tháng 9/2020, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế tăng 6,08% so với đầu năm, trong khi mức tăng tiền gửi khách hàng cao hơn đáng kể với 7,85%.

Xét về số tuyệt đối, tổng lượng tiền gửi khách hàng tại các tổ chức tín dụng là trên 9,48 triệu tỷ đồng, so với mức dư nợ tín dụng gần 8,69 triệu tỷ đồng.

Như vậy, tiền gửi khách hàng lớn hơn dư nợ tín dụng xét cả về số tương đối lẫn số tương đối. Khoảng cách này càng lớn thì lợi nhuận ngân hàng càng bị ảnh hưởng tiêu cực, bởi xu hướng tăng chi phí huy động càng lấn át xu hướng tăng doanh thu tín dụng. Trong bối cảnh đó, các ngân hàng sẽ cân nhắc ưu tiên giảm lãi suất huy động mạnh hơn lãi suất cho vay để bù đắp ảnh hưởng tiêu cực trên. Thực tế cho thấy, các ngân hàng đang thực hiện phương án này nên tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) tăng khá rõ rệt trong quý III/2020.

Liên quan đến dư nợ tín dụng, mức tăng 9 tháng khá phân hóa ở các khu vực.

Ở khu vực nông nghiệp, dư nợ tín dụng nông, lâm, ngư nghiệp tăng 4,76%. Trong khi đó, ở khu vực công nghiệp, dư nợ tín dụng công nghiệp tăng 4,15%, kém hơn hẳn dư nợ tín dụng xây dựng với mức tăng 7,37%. Ở khu vực dịch vụ, dư nợ tín dụng thương mại, vận tải và viễn thông tăng 6,46%; tuy nhiên, riêng nhóm ngành vận tải và viễn thông chỉ tăng 2,8%. Các hoạt động dịch vụ khác tăng 6,79%.

Tin mới lên