Hồ sơ VNF

Eurocham ra mắt ấn bản Sách Trắng lần thứ 11

(VNF) - Ngày 14/3, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã ra mắt ấn bản thứ 11 của ấn phẩm thường niên Sách Trắng.

Eurocham ra mắt ấn bản Sách Trắng lần thứ 11

Nội dung của ấn bản Sách Trắng lần thứ 11 chú trọng vào tiềm năng phát triển kinh tế tại Việt Nam, bao gồm 20 chương, với nội dung trải dài ở nhiều lĩnh vực.

Trong Sách Trắng năm nay, các thành viên của EuroCham nêu lên những vấn đề then chốt đối với hoạt động của doanh nghiệp, và nhấn mạnh những đề xuất hành động, hướng đi cụ thể mà Chính phủ có thể thực hiện để cải thiện môi trường kinh doanh và hệ thống pháp lý của Việt Nam, thúc đẩy thương mại và đầu tư từ châu Âu, cũng như nâng cao sức cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Bạn đọc quan tâm có thể xem bản tóm tắt các vấn đề và kiến nghị chính của Sách Trắng tại đây.

Tin mới lên