Tin tức

EVNNPC: Lấy đổi mới kinh doanh và dịch vụ khách hàng, phát triển nguồn nhân lực làm mục tiêu trọng tâm

(VNF) - Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa ban hành Chỉ thị Số: 599/CT-EVNNPC ngày 1/3/2018 về công tác Kinh doanh dịch vụ khách hàng và Văn hóa doanh nghiệp gửi các đơn vị, công ty điện lực trực thuộc.

EVNNPC: Lấy đổi mới kinh doanh và dịch vụ khách hàng, phát triển nguồn nhân lực làm mục tiêu trọng tâm

EVNNPC ban hành Chỉ thị về công tác Kinh doanh dịch vụ khách hàng và Văn hóa doanh nghiệp. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, để triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 989/CT- EVN ngày 28/2/2018 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), EVNNPC đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho năm 2018.

Cụ thể, năm 2018, Tổng công ty đặt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm đạt 63,9 tỷ kWh, tăng 11,45% so với năm 2017; Giá bán điện bình quân đạt 1.635 đồng/kWh, đạt kế hoạch EVN giao; Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện: SAIDI đạt 973 phút/KH/năm, SAIFI đạt 12,94 lần/KH/năm, MAIFI đạt 2,23 lần/KH/năm...

Để thực hiện được các chỉ tiêu kinh doanh, Tổng công ty chỉ đạo các đơn vị bám sát quy hoạch lưới điện và nhu cầu sử dụng điện của khách hàng để bố trí nguồn vốn đầu tư lưới điện nhằm cung cấp điện kịp thời cho khách hàng để tăng thương phẩm và doanh thu; Tổ chức kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên sâu công tác giảm tổn thất điện năng, đặc biệt là đánh giá chất lượng lập phương án, theo dõi, đánh giá hiệu quả giảm tổn thất điện năng đối với các công trình nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới trong năm 2017 và 2018.

Cùng với đó, các công ty điện lực phải sử dụng tối ưu công tơ điện tử thông qua việc chọn lọc khách hàng để lắp đặt công tơ điện tử theo nguyên tắc sẽ đo đếm được thương phẩm lớn nhất, phấn đấu toàn Tổng công ty có trên 85% sản lượng thương phẩm đo qua công tơ điện tử, công việc này cần xong trước  ngày 30/9/2018.

Chỉ thị Số 599 cũng nêu rõ, các đơn vị cần chủ động trong công tác rà soát, lập kế hoạch mua sắm công tơ phục vụ cho thay thế định kỳ và phát triển mới của các đơn vị, không để xảy ra tình trạng quá hạn kiểm định do thiếu công tơ.

EVNNPC giao Ban Kỹ thuật chủ trì phối hợp với Ban Kinh doanh tham khảo mẫu thiết kế của các công ty điện lực để lập thiết kế mẫu cho việc lắp đặt hệ thống đo đếm như hòm hộp công tơ, dây vào, dây ra… đảm bảo mỹ quan, gọn gàng, phù hợp với địa hình của các đơn vị, công việc này hoàn thiện xong trước 30/04/2018.

Đối với công tác dịch vụ khách hàng, Chỉ thị của EVNNPC chi biết trước ngày 30/04/2018, tất cả các công ty điện lực phải thực hiện việc tiếp nhận, cung cấp dịch vụ điện trực tiếp tại Trung tâm hành chính công hoặc gián tiếp qua cổng thông tin điện tử của tỉnh/thành phố, đảm bảo các số liệu về chỉ tiêu dịch vụ khách hàng chính xác, trung thực; tiếp tục dán tem quảng bá số điện thoại 19006769 và hoàn thành xong trước 31/04/2018; Hoàn thiện nội dung đã thực hiện thí điểm tại 4 đơn vị, sửa đổi bổ sung để thực hiện triển khai chương trình Khách hàng là trung tâm tại 8 tỉnh (năm 2018) và cho các tỉnh còn lại vào năm 2019;...

Về công tác văn hoá doanh nghiệp, EVNNPC cho biết nhiệm vụ trong năm sẽ bao gồm việc triển khai thống nhất chương trình hoạt động trên các mặt toàn diện của văn hoá doanh nghiệp EVNNPC với sự cam kết của thủ trưởng tất cả các đơn vị thành viên đối với mục tiêu, nhiệm vụ công tác của "Hành trình văn hoá" và chương trình đổi mới kinh doanh - dịch vụ khách hàng, văn hóa an toàn của Tổng công ty phát động và chủ đề năm 2018 là "nâng cao chất lượng nguồn nhân lực".

Các đơn vị cũng chung nhiệm vụ triển khai xây dựng hệ thống phần mềm quản trị văn hoá doanh nghiệp tập trung thống nhất trong toàn Tổng công ty, phấn đấu đưa hệ thống đi vào sử dụng giai đoạn 1 từ tháng 7/2018…

Giải pháp đối với nhiệm vụ này đó là triển khai các hoạt động văn hoá theo đúng các giá trị cốt lõi ưu tiên tập trung cho chương trình xây dựng phong cách lãnh đạo để tạo đột phá từ khâu văn hoá lãnh đạo; Lan tỏa tinh thần học tập, trong đó lãnh đạo phải là người đi đầu nêu cao tinh thần học tập để biết cách lãnh đạo chuyên nghiệp hiệu quả. Học để trở thành người chính trực và công tâm; biết xây dựng và phát triển những điều đúng đắn để tổ chức trở nên lành mạnh có sự gắn kết cao đối với CBCNV.

Cùng với đó là việc đổi mới công tác quản trị văn hoá doanh nghiệp, triển khai mô hình quản trị văn hoá doanh nghiệp mới theo mô hình 3 cấp: Lãnh đạo-Quản lý-Thực thi để có thể kiểm soát, đánh giá thiết thực từng hoạt động của từng đơn vị…

Căn cứ các nội dung trong Chỉ thị này, Tổng Giám đốc EVNNPC yêu cầu Trưởng các Ban chức năng của Tổng công ty, Chủ tịch/Giám đốc các đơn vị tổ chức phổ biến, quán triệt nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ khách hàng và văn hoá doanh nghiệp năm 2018 tới toàn thể cán bộ, công nhân viên và chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện của đơn vị, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018.

Tin mới lên