M&A

FECON được chấp thuận nới room ngoại lên 75%

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu, hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP FECON là 75% vốn điều lệ.

FECON được chấp thuận nới room ngoại lên 75%

Năm 2017, FECON đặt kế hoạch doanh thu 2.800 tỷ đồng, lợi nhuận 200 tỷ đồng và trả cổ tức 10% cho cổ đông. Ảnh: Thành Nguyễn

Công ty cổ phần FECON (mã chứng khoán FCN - HSX) vừa công bố thông tin về việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.

Theo đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được đầy đủ tài liệu, hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 75%.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu FECON trong quá trình thực hiện phải lưu ý tuân thủ quy định và thực hiện công bố thông tin về việc điều chỉnh, cập nhật room ngoại theo quy định.

Việc nới room ngoại từ 75% đã được FECON trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức ngày 29/4 vừa qua.

Ban lãnh đạo FECON cho rằng việc nới room lên 75% bản chất không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và về lâu dài đó là quyết định tốt cho công ty và cổ đông.

Lãnh đạo FECON cũng tin tưởng rằng qua đây, giá cổ phiếu sẽ được cải thiện, tăng tính thanh khoản trong giao dịch, cải thiện khả năng huy động vốn cho công ty khi cần thiết.

Tin mới lên