Thị trường

Gần 11.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đầu tiên năm 2018

(VNF) - Theo Tổng cục Thống kê, đầu năm 2018, cả nước đã có 10.839 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và 4.587 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Gần 11.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đầu tiên năm 2018

Trong tháng 1/2018, cả nước có 10.839 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới.

Cụ thể, trong tháng 1/2018, cả nước có 10.839 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn được đăng ký là 98.300 tỷ đồng, tăng 20,6% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. 

Trong đó, vùng Đông Nam Bộ có 4.600 doanh nghiệp, tăng 18%; Đồng bằng sông Hồng 3.100 doanh nghiệp, tăng 18,7%; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung 1.500 doanh nghiệp, tăng 30,6%; 1.630 doanh nghiệp được đăng ký ở các vùng còn lại.

Đầu năm 2018, các doanh nghiệp đang hoạt động cũng đăng ký thêm 218.100 tỷ đồng. Theo đó, tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung thêm trên cả nước trong tháng 1 là 316.400 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 4.587 doanh nghiệp đã hoạt động trở lại và có thêm 85.300 lao động được đăng ký, bằng 82% cùng kỳ năm 2017.

Theo lĩnh vực hoạt động, trong tháng 1 năm nay có 3.800 doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước; 1.400 doanh nghiệp xây dựng, tăng 21,1%; 1.300 doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo, tăng 6,2%; 799 doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác...

Ở chiều ngược lại, đã có 13.300 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 0,1% so với cùng kỳ. Trong đó, 8.622 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 26,4% và 4.678 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Bên cạnh đó, trong tháng 1 có 1.454 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 1,8% so với cùng kỳ. Như vậy, tổng số doanh nghiệp đã hoàn tất giải thể và ngừng hoạt động trong tháng 1 là 14.854 doanh nghiệp.

Năm 2017 vừa qua là một năm kỷ lục về số doanh nghiệp thành lập mới với gần 127.000 doanh nghiệp ra đời. Cùng với việc cắt bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh trong năm qua thì số doanh nghiệp đăng ký mới trong năm 2018 sẽ vượt qua năm 2017 là điều có thể xảy ra.

Tin mới lên