Tài chính

GIL sắp phát hành riêng lẻ 16,8 triệu cổ phiếu cho 34 nhà đầu tư, huy động 590 tỷ đồng

(VNF) - Nếu thương vụ diễn ra theo dự tính, GIL sẽ huy động được gần 590 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ 432 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.

GIL sắp phát hành riêng lẻ 16,8 triệu cổ phiếu cho 34 nhà đầu tư, huy động 590 tỷ đồng

GIL sắp phát hành riêng lẻ 16,8 triệu cổ phiếu cho 34 nhà đầu tư, giá 35.000 đồng/cổ phiếu

Theo phương án mà Hội đồng quản trị đã thông qua, từ ngày 17/3 đến ngày 15/4, Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, HoSE: GIL) sẽ phát hành 16,8 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 35.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, số tiền GIL huy động là gần 590 tỷ đồng. Nếu kết quả đạt kỳ vọng, vốn điều lệ của doanh nghiệp sẽ tăng từ 432 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.

Được biết, có 34 nhà đầu tư sẽ tham gia vào đợt phát hành riêng lẻ của GIL, chủ yếu là các cá nhân. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm.

Về mục đích sử dụng vốn, GIL dự kiến chi 80 tỷ đồng góp vào Công ty Đầu tư Mỹ Khang và 46 tỷ đồng góp vào Công ty Bất động sản Hưng Khang; 116 tỷ đồng dùng để thanh toán nợ vay Ngân hàng TMCP Quân đội (MB); 289 tỷ đồng để thanh toán tiền cho nhà cung cấp và còn lại sẽ chi lương, thưởng cho người lao động là 57 tỷ đồng.

Cập nhật tình hình kinh doanh, năm 2021, GIL ghi nhận doanh thu 4.150 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 330 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 6,6% so với thực hiện năm trước đó.

GIL đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với 3.000 tỷ đồng doanh thu và 180 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, kết thúc năm tài chính doanh nghiệp hoàn thành 183% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 31/12/2021, tổng tài sản của GIL tăng 39% so với đầu năm lên 3.764 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn với 1.241 tỷ đồng, chiếm 33% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.021 tỷ đồng, chiếm 27% tổng tài sản; tồn kho đạt 749,5 tỷ đồng, chiếm 20% tổng tài sản và các tài sản khác.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 22/3, cổ phiếu GIL tăng 1,13% lên 80.200 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên