Tài chính

Hà Tĩnh xóa nợ 1,6 tỷ cho Công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh

(VNF) - UBDN tỉnh Hà Tĩnh vừa có quyết định về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 58 người nộp thuế (tổ chức, doanh nghiệp) với số tiền gần 8,6 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh được xóa 1,643 tỷ đồng.

Hà Tĩnh xóa nợ 1,6 tỷ cho Công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh nợ hơn 1,6 tỷ đồng được xoá nợ.

Tại Quyết định số 2495/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Võ Trọng Hải, ký ban hành, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 58 người nộp thuế.

Cụ thể, UBND tỉnh quyết định xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 58 người nộp thuế còn nợ trước ngày 1/7/2020 với tổng số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 8.593.491.037 đồng (gần 8,6 tỷ đồng).

Đáng chú ý, trong bản danh sách 58 người nộp thuế được xóa nợ lần này, một số doanh nghiệp có số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp khá cao như: Công ty TNHH 1-9 Hà Tĩnh nợ 1,643 tỷ đồng, Công ty Cổ phần máy tính Nam Hương nợ 924,9 triệu đồng, Công ty Cổ phần xây dựng số 6 Hà Tĩnh nợ 835,5 triệu đồng hay Công ty Cổ phần xây dựng Bảo Thắng nợ 630,5 triệu đồng…

Lý do xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là người nộp thuế thuộc đối tượng được xóa nợ quy định tại khoản 4, Điều 4 Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội.

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh chịu trách nhiệm về tính chính của số liệu và các thông tin của hồ sơ xóa nợ.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh điều chỉnh số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế đồng thời phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh báo cáo xử lý nợ khi trình HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. 

Xem thêm: 'Ông lớn' ngành chăn nuôi C.P Việt Nam bị truy thu thuế 138 tỷ đồng

Tin mới lên