Tài chính

Hạch toán thiếu nguồn thu từ cổ phần hóa, Saigoncons phải nộp thêm 267 tỷ vào NSNN

(VNF) – Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn (Saigoncons) phải nộp bổ sung 267 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước do hạch toán thiếu nguồn thu từ cổ phần hóa các công ty con năm 2016.

Hạch toán thiếu nguồn thu từ cổ phần hóa, Saigoncons phải nộp thêm 267 tỷ vào NSNN

Saigoncons phải nộp bổ sung 267 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước

Báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đối với Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn (Saigoncons) về báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 hé lộ một loạt vi phạm của Saigoncons, trong đó, đáng chú ý nhất là việc "hụt" hàng trăm tỷ tiền nộp ngân sách nhà nước (NSNN).

Cụ thể, các khoản phải nộp NSNN của Saigoncons trước khi kiểm toán là 65,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau kiểm toán, con số lên đến 333,3 tỷ đồng. Tựu chung, mức chênh lệch các khoản phải nộp NSNN là 267,4 tỷ đồng.

Mức chênh lệch trên chủ yếu do chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau khi kiểm toán, tăng từ 150,5 tỷ đồng lên 501,1 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 350 tỷ đồng.

Đi sâu hơn, nguyên nhân khiến lợi nhuận tăng lên chủ yếu là do tăng doanh thu hoạt động tài chính đối với khoản thu từ cổ phần hóa các công ty con (tăng từ 157 tỷ đồng lên 504 tỷ đồng).

Hiệu quả đầu tư của Saigoncons hiện không được khả quan. Trong số 24 doanh nghiệp có vốn góp của Công ty mẹ - Saigoncons có 11 công ty bị lỗ lũy kế, 4 công ty dù có lãi những vẫn chưa bù đắp được lỗ lũy kế, còn lại là kinh doanh có lãi.

Cụ thể, khoản đầu tư vào 2 công ty con không hiệu quả là Công ty Kim Thạch với vốn góp 22,2 tỷ đồng, lỗ lũy kế tính đến hết 31/12/2016 là 38,3 tỷ đồng; Công ty Gạch ngói Sài Gòn với vốn góp 7,6 tỷ đồng, lỗ lũy kế 916 tỷ đồng. Nguyên nhân lỗ được Saigoncons lý giải là do bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đá xây dựng, ngừng sản xuất và đang tiến hành các thủ tục giải thể.

Khoản đầu tư vào 6 công ty liên doanh, liên kết không hiệu quả với số lỗ lũy kế 313,9 tỷ đồng. Theo giải trình của Saigoncons, số lỗ trên xuất phát từ việc doanh thu không đủ bù đắp chi phí, dự phòng nợ phải thu khó đòi, thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh…

Khoản đầu tư dài hạn vào Công ty Đầu tư Y tế Sài Gòn đang trong giai đoạn thực hiện dự án, lỗ lũy kế 217,9 tỷ đồng; đầu tư góp vốn dài hạn bằng tiền vào 3 công ty với số lỗ lũy kế 136,2 tỷ đồng. Theo báo cáo của Saigoncons, nguyên nhân lỗ là do di dời nhà máy, dự phòng nợ phải thu, thị trường tiêu thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của Saigoncons đạt 2.854 tỷ đồng; nợ phải trả sau kiểm toán đạt 1.069 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu sau kiểm toán đạt 1.787 tỷ đồng.

Tin mới lên