Tài chính

Hàng bị tịch thu, tiêu hủy không được hoàn thuế giá trị gia tăng

(VNF) - Pháp luật về thuế không quy định việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu bị tịch thu, tiêu hủy. Chính vì vậy, trường hợp hàng hóa nhập khẩu vi phạm còn trong giám sát của cơ quan hải quan bị buộc tiêu hủy, tịch thu không thuộc trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Hàng bị tịch thu, tiêu hủy không được hoàn thuế giá trị gia tăng

Ảnh minh họa.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn đối với Cục Hải quan TP. HCM về hàng hóa nhập khẩu vi phạm còn trong giám sát của cơ quan hải quan bị buộc tiêu hủy, tịch thu không thuộc trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Theo Cục Hải quan TP. HCM, trả lời vướng mắc về việc xử lý thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu bị tịch thu, tiêu hủy, Cục Thuế xuất nhập khẩu cho rằng pháp luật về thuế không quy định việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu bị tịch thu, tiêu hủy.

Chính vì vậy, trường hợp hàng hóa nhập khẩu vi phạm còn trong giám sát của cơ quan hải quan bị buộc tiêu hủy, tịch thu không thuộc trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Quy định trên được căn cứ vào Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12; Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ; Khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Được biết, ngoài trường hợp nêu trên, trước đây, tại Cục Hải quan TP. HCM cũng đã phát sinh trường hợp Công ty TNHH Thương mại H.D. nhập khẩu hàng hóa nhưng bị lập biên bản vi phạm, bị tịch thu hàng hóa, doanh nghiệp đã nộp thuế giá trị gia tăng và nộp phạt cho lô hàng bị tịch thu.

Căn cứ vào các quy định hiện hành, Cục Thuế xuất nhập khẩu cũng đã hướng dẫn Cục Hải quan TP. HCM trường hợp trên không thuộc trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa.

Tin mới lên