Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Địa chỉ: Tháp BIDV - 35 Hàng Vôi
Điện thoại: 2422205544
Fax: 2422200399
Website: http://www.bidv.com.vn
Thành lập ngày 26/4/1957 với tên gọi là Ngân hàng Kiến thiết Việt Nam - Từ 1981 đến 1989: Mang tên Ngân hàng Đầu tư và Xây dựng Việt Nam - Từ 1990 đến 27/04/2012: Mang tên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Từ 27/04/2012 đến nay: Chính thức trở thành Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) . Năm 2012 tiến hành IPO.
Sàn giao dịch Nhóm ngành
HSX:BID Ngân hàng

bidv

« 1 2 3 »