Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP

Địa chỉ: Tòa nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển
Điện thoại: 2837816777
Fax: 2837815777
Website: http://www.pvgas.com.vn
Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP được thành lập năm 1990 và có vốn điều lệ 18.950 tỷ đồng, là đơn vị thành viên thuộc Tập Đoàn Dầu Khí Quốc gia Việt Nam. Trải qua 23 năm hình thành và phát triển, PV Gas hiện dẫn đầu trong ngành công nghiệp khí Việt Nam. PV Gas chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thu gom, vận chuyển, lưu trữ, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh khí và các sản phẩm khí. Công ty hiện đang vận hành 3 hệ thống đường ống khí Cửu Long, Nam côn Sơn ở miền Đông Nam và PM3 ở vùng Tây Nam và 2 nhà máy chế biến khí là Dinh Cổ và Nam Côn Sơn ở khu vực Đông Nam và hệ thống Kho LPG rộng khắp cả nước. PV Gas cung cấp trên 9 tỷ m3 khí khô mỗi năm và vận chuyển trên 250.000 tấn khí ngưng tụ, sản xuất và bán khoảng 1 triệu tấn LPG mỗi năm.
Sàn giao dịch Nhóm ngành
HSX:GAS Phân phối xăng dầu & khí đốt

pvgas

« 1 2 3 »