Tiêu điểm

Hôm nay, chốt danh sách bầu cử chính thức Ban chấp hành Trung ương

(VNF) - Ngày làm việc đầu tuần của Đại hội Đảng sẽ chốt danh sách bầu cử chính thức Ban chấp hành Trung ương khóa mới.

Hôm nay, chốt danh sách bầu cử chính thức Ban chấp hành Trung ương

Đại hội sẽ quyết định việc các lãnh đạo như Thủ tướng và Chủ tịch nước có được rút khỏi danh sách bầu cử hay không

Hôm nay (25/1), Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII sẽ tiến hành bỏ phiếu chốt lại danh sách để bầu cử Ban chấp hành Trung ương khóa mới.

Theo thông tin từ ông Lê Quang Vĩnh, Phó chánh văn phòng Trung ương Đảng, tất cả các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư không được Trung ương giới thiệu đã xin rút.

Đối với các trường hợp được công luận đặc biệt chú ý như Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng… đã được đại biểu đề cử bổ sung, ông Vĩnh nói đây "là bình thường, là quyền của đại biểu, nhưng theo quy chế bầu cử thì các ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá 11 như các vị nêu trên không được nhận đề cử, mà phải xin rút"; và nếu Đại hội quyết định cho rút thì sẽ không đưa vào danh sách đề cử tại Đại hội. 

Hôm nay, Đại hội Đảng sẽ bỏ phiếu quyết định các trường hợp xin rút có được rút hay không.

Trong khi đó, các nhân sự không thuộc Ban Chấp hành Trung ương khoá 11 thì vẫn có quyền tự do nhận đề cử, ứng cử. Kết quả tổng hợp đề cử nhân sự bổ sung vào danh sách giới thiệu bầu ủy viên Ban chấp hành Trung ương khoá 12 cho thấy số dư đã vượt quá quy định (30%). 

Hiện tại, đã có tổng cộng 62 người được giới thiệu, vượt quá quy định này và khi đó, các nhân sự mới được đề cử sẽ được lập một danh sách riêng để Đại hội bỏ phiếu kín. Việc kiểm phiếu được thực hiện ngay tại Đại hội và lấy từ cao xuống thấp, cho đến khi đủ tối đa 30%. 

"Ví dụ, Ban Chấp hành Trung ương khoá 11 giới thiệu số dư 10% thì còn 20% để Đại hội đề cử, ứng cử. Với 180 ủy viên Trung ương chính thức thì 20% là 36 đồng chí. Danh sách 300 người thì cũng chỉ chọn 36 hợp vào danh sách do Ban Chấp hành Trung ương 11 giới thiệu để hình thành danh sách bầu cử", ông Vĩnh phân tích.

Sau khi hình thành danh sách bầu cử chính thức, thì Đại hội sẽ bầu danh sách ủy viên chính thức và ủy viên dự khuyết riêng để cho đại biểu dễ thể hiện chính kiến.

Trong khi đó, đến chiều 24/1, Đoàn Chủ tịch đã gửi báo cáo tổng hợp về nhân sự ứng cử, đề cử tới các đoàn và các đại biểu đã tiến hành việc xin rút ý kiến ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên ra khỏi danh sách đề cử. Việc này cũng đã được các trưởng đoàn báo cáo lại với Đoàn Chủ tịch của Đại hội.

Theo ông Vũ Ngọc Hoàng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, gần 50% trong số những người được giới thiệu bổ sung là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khoá XI, trong đó có một số vị ủy viên Bộ Chính trị. Các ông Lê Thanh Hải (Chỉ đạo Thành ủy Tp.HCM), Phạm Quang Nghị (Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội), Lê Hồng Anh (Thường trực Ban Bí thư Trung ương), Tô Huy Rứa (Trưởng ban Tổ chức Trung ương) cũng được đề cử. 

Ông Hoàng cũng nói thêm, với các nhân sự đang là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành khoá XI nhưng không được Ban Chấp hành Trung ương khóa XI giới thiệu, giờ được đề cử thêm, nếu Đại hội quyết định vẫn để trong danh sách bầu, thì việc bầu "cũng không có áp lực gì, khi bỏ phiếu kín".

Theo giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI, có 199 ứng viên để bầu 180 uỷ viên Trung ương Đảng khoá XII chính thức. Và có 22 ứng viên để bầu 20 vị uỷ viên dự khuyết. Như vậy, số dư để bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII do Ban Chấp hành Trung ương khoá XI giới thiệu là 10%.

Tin mới lên