Tài chính

Hơn 2,23 triệu tài khoản chứng khoán tại thị trường Việt Nam

Riêng trong tháng 3, số lượng tài khoản chứng khoán nhà đầu tư trong nước mở mới là 21.265 tài khoản...

Hơn 2,23 triệu tài khoản chứng khoán tại thị trường Việt Nam

Đến ngày 31/3/2019, số lượng tài khoản chứng khoán tại Việt Nam là 2.233.938 tài khoản.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa có thông báo về số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trong nước và nước ngoài tại ngày 31/3/2019 theo quản lý trên hệ thống của VSD.

Theo đó, riêng trong tháng 3/2019, VSD đã cấp số mã giao dịch chứng khoán cho 449 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có 53 tổ chức và 396 cá nhân.

Ngoài ra, VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 41 nhà đầu tư nước ngoài, trong đó, có 13 tổ chức và 28 cá nhân. Đồng thời, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 4 nhà đầu tư nước ngoài gồm 2 tổ chức và 2 cá nhân.

Cũng trong tháng, số lượng tài khoản chứng khoán nhà đầu tư trong nước mở mới là 21.265 tài khoản, trong đó bao gồm 21.176 tài khoản nhà đầu tư cá nhân và 89 tài khoản tổ chức. Đây cũng là con số lớn nhất kể từ tháng 4/2018 cho đến nay.

Đáng chú ý, nhà đầu tư thường có xu hướng mở tài khoản ngay tại vùng đỉnh của thị trường. Cụ thể, trong tháng 3/2018 có tới 40.554 tài khoản được mở, ngay sau đó vào 9/4 chỉ số Vn-Index thiết lập đỉnh 1.204 điểm và điều chỉnh mạnh cho đến nay.

Lũy kế đến cuối tháng 3, số lượng tài khoản giao dịch trong nước đạt 2.204.866 tài khoản, trong đó, số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân 2.195.374 tài khoản và số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tổ chức là 9.492 tài khoản.

Số lượng tài khoản giao dịch nước ngoài đạt 29.072 tài khoản, trong đó, số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư cá nhân là 25.660 tài khoản và số lượng tài khoản giao dịch của nhà đầu tư tổ chức là 3.412 tài khoản.

Như vậy, tổng số lượng tài khoản chứng khoán tại thị trường Việt Nam là 2.233.938 tài khoản.

Tin mới lên