Tài chính

Hơn 24 triệu cổ phiếu NHA sắp hủy niêm yết trên HNX

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo chấp thuận hủy niêm yết cổ phiếu NHA của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội.

Hơn 24 triệu cổ phiếu NHA sắp hủy niêm yết trên HNX

Hơn 24 triệu cổ phiếu NHA hủy niêm yết tại HNX từ 13/1

Theo đó, hơn 24 triệu cổ phiếu NHA, với giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá hơn 241,4 tỷ đồng chính thức hủy niêm yết tại HNX từ ngày 13/1. Ngày giao dịch cuối cùng là 12/1. 

Theo HNX, lý do hủy niêm yết cổ phiếu tự nguyện. 

Trước đó, Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã có quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu NHA, với số lượng hơn 24 triệu cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng năm 2020, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội ghi nhận doanh thu đạt 45,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đật 13,6 tỷ đồng; giảm lần lượt 11,37% và 22% so với cùng kỳ năm 2019. 

Theo Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội, doanh thu bất động sản tăng và doanh thu xây lắp giảm 6 tháng năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, lợi nhuận chủ yếu đến từ doanh thu bất động sản, dẫn tới lợi nhuận sau thuế 6 tháng này tăng so với cùng kỳ năm 2019.

Tin mới lên