Tài chính

Hưng Thịnh Icons (HTN): Công ty mẹ lãi sau thuế 9 tháng 133 tỷ, tăng 130% so với cùng kỳ

(VNF) - Công ty mẹ - Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HoSE: HTN) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2021 với kết quả kinh doanh 9 tháng tích cực.

Hưng Thịnh Icons (HTN): Công ty mẹ lãi sau thuế 9 tháng 133 tỷ, tăng 130% so với cùng kỳ

Hưng Thịnh Icons (HTN): Công ty mẹ lãi sau thuế 9 tháng 133 tỷ, tăng 130% so với cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính riêng, doanh thu thuần quý III của HTN đạt 645 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 20 tỷ đồng, giảm 22% và 1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 3.514 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 133 tỷ đồng, tăng 88% và 130% so với 9 tháng 2020.

Doanh thu thuần hợp nhất quý III của HTN đạt 653 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 22,4 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do doanh thu và lợi nhuận từ khoản đầu tư dự án Richmond City đã được ghi nhận trong năm 2020.

Lũy kế 9 tháng, HTN đạt doanh thu thuần hợp nhất 3.508 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 143 tỷ đồng. Kết quả này thể hiện nỗ lực vượt qua khó khăn của Hưng Thịnh Incons trong hoàn cảnh dịch Covid-19 bùng phát, TP. HCM và các tỉnh lân cận áp dụng Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội, giá vật tư tăng… khiến các doanh nghiệp xây dựng chịu tác động sâu sắc.

Hưng Thịnh Incons cho biết từ đầu tháng 10, công ty đã bắt đầu đẩy nhanh thi công các dự án trong giai đoạn "bình thường mới” để kịp tiến độ bàn giao.

Về tài sản, tại thời điểm cuối quý III, tổng tài sản của HTN tăng 15% so với đầu năm lên 6.374 tỷ đồng. Trong đó, chiếm tỷ trọng lớn là khoản phải thu ngắn hạn 3.989 tỷ đồng, tăng gần 16% chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh xây dựng. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 276 tỷ đồng, tăng 124%. Bất động sản đầu tư quý III tăng 195 tỷ đồng với phần trung tâm thương mại của dự án Richmond City.

Trong quý III, HTN đã ký hợp đồng mới từ dự án New Galaxy Nha Trang với giá trị 1.500 tỷ đồng, giá trị xây dựng (backlog) hiện tại đạt khoảng 35.000 tỷ đồng sẽ đảm bảo nguồn thu của Công ty trong các quý tiếp theo.

Trước đó vào ngày 17/10, Hưng Thịnh Incons đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến, đại hội đã thông qua nghị quyết chia cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 80% và chủ trương phát hành tối đa 25 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Phương án phát hành cổ phiếu chia cổ tức đã được hội đồng quản trị thông qua sau đại hội và đang chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận để thực hiện ngay trong năm 2021.

Vốn điều lệ hiện tại của Hưng Thịnh Incons là 495 tỷ đồng và dự kiến tăng lên thành 1.141 tỷ đồng sau chia cổ tức và phát hành riêng lẻ.

Năm 2021, HTN đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 5.782 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 234 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung sẽ giúp HTN bổ sung tiềm lực tài chính, củng cố và nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành.

Đại hội cũng đã bầu chọn 6 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 đồng thời công bố chiến lược phát triển giai đoạn sắp tới với nhiều quyết sách quan trọng cho Hưng Thịnh Incons.

Với sự bổ sung 4 thành viên mới cùng các thế mạnh chuyên môn về tài chính - đầu tư, xây dựng, kiến trúc và công nghệ, hội đồng quản trị được kỳ vọng đưa HTN tiếp tục bứt phá trước những thách thức của thị trường xây dựng.

Tin mới lên