Ngân hàng

Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 12/2017

(VNF) – Cập nhật lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 12/2017: lãi suất tiết kiệm từ 5,1% đến 6,5%; lãi suất tiền gửi từ 4,67% đến 6,7%.

Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 12/2017

Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 12/2017.

Lãi suất ngân hàng Techcombank tháng 12/2017 với cá nhân

Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 12/2017 dành cho khách hàng cá nhân không có sự thay đổi so với tháng 11 trước đó. Theo đó, lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân dao động từ 5,1% đến 6,5% (nhận lãi tháng), lãi suất tiết kiệm từ 5,1% đến 6,9% (nhận lãi cuối kỳ).

Lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân nhận lãi tháng

Techcombank quy định lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân nhận lãi hàng tháng từ 5,1% đến 6,5% tùy vào từng kỳ hạn. Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,09%; 3 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,18%; 4 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,17%; 5 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,16%; 6 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,83%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 7 tháng, lãi suất tiết kiệm là 5,81%; 8 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,8%; 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,79%; 10 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,06%, 11 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,24%; 12 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%;

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,49%; 15 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,54%; 18 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,49%; 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,39%; 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,29%.

Lãi suất tiết kiệm Techcombank dành cho cá nhân nhận lãi tháng.

Lãi suất tiết kiệm với khách hàng cá nhân nhận lãi cuối kỳ

Song song với đó, Techcombank cũng quy định lãi suất tiết kiệm đối với khách hàng cá nhân nhận lãi cuối kỳ từ 5,1% đến 6,9%. Cụ thể, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; 2 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%; 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiết kiệm 5,1%; 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 5,9%.

Khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 10 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,2%; 11 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,4%; 12 tháng, 13 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%; 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,8%; 36 tháng, lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%.

Lãi suất tiết kiệm Techcombank dành cho cá nhân nhận lãi cuối kỳ.

Xem thêm >>> Lãi suất ngân hàng Vietinbank tháng 12/2017 giảm mạnh nhiều kỳ hạn

Lãi suất ngân hàng Techcombank với khách hàng doanh nghiệp

Lãi suất tiền gửi Techcombank dành cho doanh nghiệp nhận lãi hàng tháng

Trường hợp khách hàng gửi tiền dưới 5 tỷ VND trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,69%; 3 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,88%, 4 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,87%; 5 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,86%; 6 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,63%.

Tiếp đến, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 7 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,62%; 8 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,61%; 9 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,59%; 10 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,77%; 11 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,05%; 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,22%; 13 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,39%; 14 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,38%; 15 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,45%; 24 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,3%; 36 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,12%.

Trường hợp khách hàng gửi tiền bằng hoặc lớn hơn 5 tỷ VND, lãi suất tiền gửi từ 4,79% đến 6,49%. Cụ thể, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 2 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,69%; 3 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,98%, 4 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,97%; 5 tháng, lãi suất tiền gửi là 4,96%; 6 tháng, lãi suất tiền gửi là 5,73%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 7 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,72%; 8 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,70%; 9 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,69%; 10 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,87%; 11 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,14%; 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,31%; 13 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,49%; 14 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,47%; 15 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,54%; 24 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,39%; 36 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,2%.

Lãi suất tiền gửi Techcombank dành cho doanh nghiệp nhận lãi hàng tháng.

Lãi suất tiền gửi Techcombank dành cho doanh nghiệp nhận lãi cuối kỳ

Techcombank quy định lãi suất tiền gửi dành cho khách hàng nhận lãi cuối kỳ dao động từ 4,7% đến 6,8%.

Trường hợp khách hàng gửi tiền dưới 5 tỷ VND trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng sẽ nhận mức lãi suất tiền gửi bằng 4,7%; 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,9%; 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,7%.

Tiếp đến, khách hàng gửi tiền trong hạn 10 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,9%; 11 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,2%; 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,4%; 13 tháng,14 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,6%; 15 tháng, 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,7%.

Trường hợp khách hàng gửi tiền bằng hoặc lớn hơn 5 VND trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng sẽ nhận mức lãi suất tiền gửi bằng 4,8%; 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng, lãi suất tiền gửi bằng, 9 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,8%; 10 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6%; 11 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,3%; 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,5%; 13 tháng,14 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,7%; 15 tháng, 24 tháng, 36 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,8%.

Lãi suất tiền gửi Techcombank dành cho doanh nghiệp nhận lãi cuối kỳ.

Lãi suất tiền gửi Techcombank dành cho doanh nghiệp nhận lãi trước

Ngoài lãi suất tiền gửi hàng tháng, cuối kỳ, Techcombank còn quy định lãi suất tiền gửi trả lãi trước, theo đó mức lãi suất khách hàng nhận được dao động từ 4,68% đến 6,27%.

Trường hợp khách hàng gửi tiền dưới 5 tỷ VND trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,68%; 2 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,67%; 3 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,84%; 4 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,82%; 5 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,8%; 6 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,54%; 7 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,52%; 8 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,49%; 9 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,47%.

Tiếp đến, khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 10 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,62%; 11 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,87%; 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,02%; 13 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,16%; 14 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,13%; 15 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,18%; 24 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,91%, 36 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,58%.

Trường hợp khách hàng gửi tiền bằng hoặc lớn hơn 5 tỷ VND trong kỳ hạn 1 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,78%; 2 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,76%; 3 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,94%; 4 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,92%; 5 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 4,9%; 6 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,64%; 7 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,61%; 8 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,88%; 9 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,56%.

Khách hàng gửi tiền trong kỳ hạn 10 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,71%; 11 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,96%; 12 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,1%; 13 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,25%; 14 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,21%; 15 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 6,27%; 24 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,99%, 36 tháng, lãi suất tiền gửi bằng 5,65%.

Lãi suất tiền gửi Techcombank dành cho doanh nghiệp nhận lãi trước.

Xem thêm >>> Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 12/2017

Tin mới lên