M&A

Lộ diện các nhà đầu tư muốn ôm trọn 31% vốn của MBLand

(VNF) - Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam – Công ty TNHH (Vietnam Helicopter, VHN) vừa công bố danh sách nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá mua cổ phần của VHN tại MBLand.

Lộ diện các nhà đầu tư muốn ôm trọn 31% vốn của MBLand

Phiên đấu giá cổ phần MBLand dự kiến diễn ra vàng 9h15 ngày 26/10/2018 tại Sở GDCK Hà Nội

Theo đó, có tổng cộng 4 nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá bao gồm 2 tổ chức và 2 cá nhân.

2 nhà đầu tư tổ chức là: Công ty Cổ phần Đầu tư F&S (Mã số doanh nghiệp: 0108100105) và công ty Cổ phần Tập đoàn Mường Phăng (Mã số doanh nghiệp 0101129472). 2 nhà đầu tư cá nhân là ông Nguyễn Gia Khoa và ông Nguyễn Gia Long.

Trước đó, vào đầu tháng 10, VHN đã thông báo về việc đấu giá trọn lô 20.280.265 cổ phần MBLand. Giá khởi điểm là 12.366 đồng/cổ phần, tương ứng giá khởi điểm trọn lô hơn 250,78 tỷ đồng. Số cổ phần mang ra bán đấu giá chiếm 31,02% vốn điều lệ MBLand.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vàng 9h15 ngày 26/10/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Đến thời điểm ngày 19/9/2018, MBLand có 2 cổ đông lớn là Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân đội (tỷ lệ sở hữu 65,29%) và Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (tỷ lệ sở hữu 31,02%)..

Theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2018, doanh thu thuần nửa đầu năm nay của MBLand đạt 571 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do giá vốn tăng gấp 2,7 lần nên lợi nhuận gộp nửa đầu năm nay của MBLand chỉ đạt 88,6 tỷ đồng, thấp hơn 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù MBLand ghi nhận thêm 13,2 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính nhưng do chi phí tăng mạnh (chi phí bán hàng đạt 31,8 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 54,2 tỷ đồng, tăng 78%; cùng khoản chi phí khác lên đến 14,4 tỷ đồng) đã khiến lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2018 của MBLand chỉ vỏn vẹn 1,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái là 66,1 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng tài sản của MBLand đạt 2.328 tỷ đồng, giảm 12,1% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của MBLand tập trung ở hàng tồn kho (1.160 tỷ đồng), vốn góp vào các dự án bất động sản theo các hợp đồng hợp tác kinh doanh (364 tỷ đồng), các khoản phải thu ngắn hạn (300 tỷ đồng), tiền và các khoản tương đương tiền (250 tỷ đồng)...

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu đến hết ngày 30/6/2018 của MBLand ở mức 770 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,6% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 1.557 tỷ đồng, giảm 17,3%; trong đó tổng nợ vay ở mức 204 tỷ đồng, tăng 16%.

 

Tin mới lên