Tiêu điểm

Lùi thời hạn báo cáo tình hình sử dụng đất năm 2019 của doanh nghiệp cổ phần hóa

(VNF) - Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đồng ý kéo dài thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 vào quý IV/2020. Đáng chú ý là trong đó có cả đất thuộc diện "do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa quản lý sử dụng" và "đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại".

Lùi thời hạn báo cáo tình hình sử dụng đất năm 2019 của doanh nghiệp cổ phần hóa

Lùi thời hạn hoàn thành và báo cáo tình hình sử dụng đất năm 2019 do doanh nghiệp cổ phần hóa quản lý. (Ảnh minh họa)

Trước đó, tháng 6/2019, việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 được Thủ tướng chỉ đạo thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước và triển khai từ ngày 1/8/2019.

Cụ thể, Thủ tướng đã yêu cầu kiểm kê diện tích các loại đất theo quy định tại Điều 10 của Luật Đất đai năm 2013; diện tích các loại đối tượng đang sử dụng đất, đối tượng đang quản lý đất theo quy định tại Điều 5 và Điều 8 của Luật Đất đai năm 2013.

Các loại đất được kiểm kê bao gồm: các loại đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; diện tích đất ngập nước, đất khu bảo tồn thiên nhiên, đất cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học theo quy định tại Điều 16 và Điều 35 của Luật Đa dạng sinh học.

Cùng với đó là đất do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa quản lý sử dụng; đất do các ban quản lý rừng và các doanh nghiệp sản xuất nông, lâm nghiệp sử dụng; đất tại các dự án xây dựng nhà ở thương mại; đất xây dựng các công trình sự nghiệp ngoài công lập, công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 tùy vào các cấp. Cụ thể, cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 16/1/2020, cấp huyện trước ngày 1/3/2020, cấp tỉnh trước ngày 16/4/2020, cả nước và các vùng kinh tế - xã hội hoàn thành trước ngày 16/6/2020.

Tuy nhiên, trước đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, vừa qua, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đồng ý kéo dài thời gian hoàn thành và báo cáo kết quả vào quý IV/2020.

Theo Phó thủ tướng, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan liên quan và các địa phương huy động tối đa các nguồn lực sẵn có, triển khai các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng, tính thống nhất và đầy đủ của số liệu, báo cáo kiểm kê đất đai.

Phó thủ tướng cũng lưu ý lồng ghép việc thực hiện nhiệm vụ "rà soát diện tích đất quy hoạch là đất rừng nhưng thực tế không còn rừng và phần diện tích đất rừng nghèo kiệt phân bổ manh mún" được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01/3/2020.

Ngoài ra, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra việc sử dụng kinh phí cho kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của các Bộ, đồng thời khẩn trương đề xuất mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho từng địa phương có khó khăn do không cân đối đủ ngân sách theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 nhằm đánh giá thực trạng tình hình sử dụng đất đai của từng đơn vị hành chính các cấp xã, huyện, tỉnh, các vùng kinh tế và cả nước để làm cơ sở đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai của các cấp trong 5 năm qua và đề xuất cơ chế, chính sách, biện pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, đồng thời làm cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2021 - 2030 và là cơ sở quan trọng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tin mới lên