Ngân hàng

Maritime Bank dự chi 770 tỷ mua lại 70 triệu cổ phiếu quỹ

(VNF) - Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank, OTC : MSB) vừa quyết định mua lại tối đa 70 triệu cổ phiếu quỹ với giá dự kiến 11.000 đồng/cổ phiếu.

Maritime Bank dự chi 770 tỷ mua lại 70 triệu cổ phiếu quỹ

MSB dự kiến sẽ niêm yết trên HoSE vào quý I/2019

Ước tính, tổng số tiền tối đa mà Maritime Bank chi ra để mua lượng cổ phiếu quỹ trên vào khoảng 770 tỷ đồng.

Nguồn vốn dùng để mua lại số cổ phiếu trên là từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Maritime Bank. Thời gian thực hiện dự kiến tháng 10/2018 (thời gian giao dịch có thể thay đổi theo thực tế phê duyệt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và quy định của pháp luật).

Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC, HoSE: HCM) là đơn vị được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ với đối tác.

Tính đến hết quý II/2018, tổng lợi nhuận trước thuế của Maritime Bank đạt hơn 268 tỷ đồng, tăng 63% so với kết quả của cả năm 2017 và vượt 38% so với kế hoạch đề ra cho cả năm 2018.

Tổng tài sản của MSB  tăng 10% so với cuối năm 2017 lên hơn 123 nghìn tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 9%, đạt gần 39 nghìn tỷ,  còn huy động vốn khách hàng cũng tăng 9% lên 62 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,11% trên tổng dư nợ, giảm so với mức 2,17% của cuối năm ngoái.

Hoạt động lãi thuần của ngân hàng vẫn tiếp tục là trụ cột trong 6 tháng, giúp tổng thu nhập từ hoạt động trước chi phí dự phòng nửa đầu năm 2018 của MSB đạt 760 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngân hàng cũng tăng mạnh khoản trích lập dự phòng rủi ro lên gần 492 tỷ đồng.

Trong các hoạt động kinh doanh, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ ghi nhận lãi 115 tỷ đồng trong 6 tháng, tăng 118% so với cùng kỳ năm 2017.

MSB dự kiến sẽ niêm yết trên HoSE vào quý I/2019. 

Tin mới lên