Tài chính

Masan điều chỉnh kế hoạch tài chính, mục tiêu doanh thu 47.000 tỷ đồng năm 2018

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) vừa công bố kế hoạch tài chính điều chỉnh. Theo kế hoạch mới, tập đoàn này đặt mục tiêu doanh thu năm 2018 là 47.000 tỷ đồng so với 45.150 tỷ đồng trong kế hoạch cũ.

Masan điều chỉnh kế hoạch tài chính, mục tiêu doanh thu 47.000 tỷ đồng năm 2018

Các công ty con của Masan có mức tăng trưởng cao trong 2 tháng đầu năm 2018

Điều chỉnh này căn cứ trên mức tăng trưởng cao hơn của các công ty thành viên và tình hình thị trường đã cải thiện trong 2 tháng đầu năm 2018.

Tập đoàn Masan hiện có 3 công ty thành viên là Masan Consumer Holdings (MCH), Masan Nutri-Science (MNS), Masan Resources (MSR).

Năm 2017, doanh thu thuần của Masan là hơn 37.000 tỷ đồng. Năm 2018, Masan dự đoán doanh thu thuần sẽ tăng trưởng hơn 20% nhờ vào tăng trưởng hai chữ số của MCH và MSR.

Việc điều chỉnh kế hoạch theo mức cao dựa trên 4 lý do: Đà tăng trưởng mạnh hơn trong toàn bộ lĩnh vực thực phẩm và đồ uống của MCH, sức mua các sản phẩm mới trong 6-12 tháng gần đây tăng mạnh; giá vonfram hiện tại là 310 USD/mtu - 330USD/mtu, cao hơn mức dự đoán trước đó là 275USD/mtu; lợi nhuận từ công ty liên kết cũng cao hơn so với kế hoạch trước đây; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp hợp nhất giảm 19% so với năm 2017.

Trong 2 tháng đầu năm 2018, doanh thu thuần MCH tăng thêm 10% so với kế hoạch chi tiết, do đó, doanh thu quý I/2018 tăng khoảng 70% so với cùng kỳ 2017. MCH dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 10% so với kế hoạch trước đây nhờ vào kết quả tăng trưởng của gia vị và thực phẩm tiện lợi cao hơn dự đoán.

Kế hoạch năm 2018 của MSR dự kiến điều chỉnh tăng thêm khoảng 10% nhờ vào tình hình thị trường và giá vonfram tăng cao hơn.

Masan Nutri-Science (MNS) dự kiến quý I/2018 chỉ đạt khoảng 70-80% kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, MNS đang thực hiện đúng lộ trình để giới thiệu sản phẩm thịt mát (fresh chilled meat) có thương hiệu vào quý IV/2018. Việc ra đời sản phẩm này có thể giúp tăng doanh thu và tăng biên lợi nhuận của MNS trong trung hạn.

Nếu tính luôn kết quả kinh doanh của 2 tháng đầu năm 2018, Masan dự tính EBITDA tăng trưởng hơn 30% và lợi nhuận thuần sau phân bổ cổ đông thiểu số tăng hơn 1,5 lần trong Quý I/2018 so với cùng kỳ 2017.

Tin mới lên