Ngân hàng

MB miễn nhiệm một Phó tổng giám đốc

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc với ông Lê Hải, từ ngày 30/3/2020, theo nguyện vọng cá nhân.

MB miễn nhiệm một Phó tổng giám đốc

Do ông Hải đã thông báo trước về kế hoạch cá nhân, nên MB cho biết, ngân hàng đã có sự sắp xếp về nhân sự thay thế, đảm bảo không có hoạt động nào bị gián đoạn.

Như vậy, hiện nay ban điều hành của MB có 10 thành viên, trong đó Tổng giám đốc là ông Lưu Trung Thái kiêm Phó chủ tịch HĐQT.

Ông Lê Hải gia nhập MB vào năm 1998. Trong gần 22 năm công tác, ông đã từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc MB Việt Trì, Giám đốc MB Điện Biên Phủ, quyền Giám đốc khối SME, Giám đốc khối khách hàng cá nhân.

Ông có nhiều đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ cho nhóm khách hàng SME, khách hàng cá nhân của MB.

Từ ngày 2/8/2013, ông Lê Hải được Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ Phó tổng giám đốc phụ trách một số mảng kinh doanh của MB, ông luôn được đánh giá cao trong các vị trí công việc ông đảm nhiệm tại ngân hàng. 

Tin mới lên