Ngân hàng

Năm 2019 phải có giải pháp tăng vốn cho các ngân hàng quốc doanh

(VNF) - Năm 2019, Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng có giải pháp để tăng vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại nhà nước chiếm cổ phần chi phối. Cùng với đó, đưa tỷ lệ nợ xấu nội bản xuống dưới 2%, tỷ lệ nợ xấu thực tế xuống dưới 5%; đồng thời không trực tiếp dùng ngân sách hỗ trợ xử lý nợ xấu.

Năm 2019 phải có giải pháp tăng vốn cho các ngân hàng quốc doanh

VietinBank đang chờ giải pháp tăng vốn từ các cơ quan quản lý

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Riêng đối với ngành ngân hàng, Thủ tướng đưa ra nhiều chỉ đạo rất quyết liệt.

Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng có giải pháp để tăng vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại nhà nước chiếm cổ phần chi phối.

Về nợ xấu, Thủ tướng đặt mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 2%, tỷ lệ nợ xấu và nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu (gồm nợ xấu, nợ xấu đã bán cho VAMC hiện chưa xử lý được và các khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu) dưới 5%.

Cùng với đó, tập trung xử lý có hiệu quả tổ chức tín dụng yếu kém và nợ xấu theo nguyên tắc thị trường, không hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước.

Thủ tướng chỉ đạo năm 2019, ngành ngân hàng phải tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thị trường tiền tệ; thúc đẩy áp dụng Chuẩn mực an toàn Basel II; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, thực hiện thí điểm các mô hình thanh toán mới, các doanh nghiệp công nghệ tài chính (fintech), nghiên cứu việc nạp tiền vào ví điện tử không thông qua tài khoản ngân hàng và áp dụng công nghệ mới, giải pháp đổi mới sáng tạo vào lĩnh vực ngân hàng.

Về một số nhiệm vụ, đề án triển khai năm 2019, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước trình Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 4/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng chống rửa tiền vào tháng 11/2019; trình Chiến lược tài chính toàn diện Quốc gia vào tháng 6/2019; trình Nghị định thay thế Nghị định số 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 80/2016/NĐ-CP) trong năm 2019.

Đáng chú ý, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước trình Nghị định thay thế Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ về ban hành danh mục vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong tháng 6/2019.

 

Tin mới lên