Đô thị

Nghệ An: Cảng biển 16.500 tỷ đồng 'nằm trên giấy' hơn 11 năm

(VNF) - Khu bến cảng Đông Hồi (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) nằm trong quy hoạch nhóm cảng biển số 2, có diện tích gần 1.100 ha (bao gồm cả khu đất và khu nước) được Bộ GTVT phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 834/QĐ- BGTVT ngày 28/4/2011. Tuy nhiên, sau 11 năm dự án vẫn chỉ "nằm trên giấy".

Dự án xây dựng cảng biển Đông Hồi được phê duyệt quy hoạch năm 2011

Dự án xây dựng cảng biển Đông Hồi, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) được Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 838/QĐ-BGTVT ngày 28/4/2011 với chức năng nhiệm vụ là cảng chuyên dùng phục vụ nhu cầu xuất nhập hàng hóa cho nhà máy nhiệt điện, nhà máy thép, vật liệu xây dựng trong KCN Đông Hồi và vùng lân cận.

Quy hoạch cảng Đông Hồi (Ảnh tư liệu)

Tổng diện tích đất quy hoạch là 1.096,7 ha, trong đó, phạm vi quy hoạch vùng đất là 540,4ha, phạm vi quy hoạch vùng nước là 556,3ha.

Phân khu chức năng bao gồm: Bến cảng nhà máy nhiệt điện, gồm 4 bến đáp ứng cho cỡ tàu từ 10.000DWT - 20.000DWT, chiều dài bến là 800m. Giai đoạn đến năm 2015 có 2 bến, chiều dài 300m.

Sau hơn 11 năm, dự án đến nay vẫn chưa được triển khai xây dựng

Bến cảng cho nhà máy thép, gồm 4 bến, trong đó 1 bến xuất sản phẩm cho tàu 50.000DWT, các bến còn lại cho tàu từ 10.000DWT - 20.000DWT, tổng chiều dài tuyến bến là 850m. Giai đoạn đến năm 2015 có 4 bến mức độ khai thác hạn chế.

Bến cảng xi măng và vật liệu xây dựng gồm 11 bến đáp ứng cho tầu từ 20.000DWT-50.000DWT, chiều dài tuyến bến là 2.850m. Giai đoạn đến năm 2015 có 6 bến, chiều dài tuyến bến 1.500m, mức độ khai thác hạn chế.

Các khu chức năng khác gồm có: Khu đất hậu phương cảng có diện tích là 166,8ha; Khu nước, luồng tàu và công trình bảo vệ là 556,3ha; Khu đất dự phòng phát triển là 221,5ha.

Theo dự kiến đến năm 2020, cảng sẽ tiếp nhận được tàu từ 30.000 - 50.000 DWT với tổng vốn đầu tư dự kiến là 16.555 tỷ đồng, trong đó đầu tư đến năm 2015 khoảng 10.574 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, sau hơn 11 năm hầu hết các hạng mục chưa triển khai xây dựng. 

Một cán bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam (Nghệ An) cho biết, các dự án đầu tư các bến các đều gặp khó khăn trong việc triển khai đầu tư xây dựng do chưa có nhà đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Những năm vừa qua, việc bố trí nguồn vốn cho dự án là rất khó khăn do dự án Đê chắn sóng và luồng tàu vào cảng Đông Hồi không nằm trong danh mục dự án ưu tiên đầu tư theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014.

Ngoài ra, việc kêu gọi thu hút các nhà đầu tư cho dự án nêu trên còn gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn để thực hiện là rất lớn.

Tin mới lên