Đô thị

Người mua chung cư sẽ phải đóng thuế nhà, đất như thế nào theo đề xuất của Bộ Tài chính?

(VNF) – Bộ Tài chính đang dự thảo Luật Thuế tài sản, trong đó đề xuất việc đánh thuế nhà, đất đối với chung cư. Vậy, theo dự thảo luật này, người mua một căn hộ chung cư sẽ phải nộp bao nhiêu tiền cho thuế nhà, đất?

Người mua chung cư sẽ phải đóng thuế nhà, đất như thế nào theo đề xuất của Bộ Tài chính?

Người mua chung cư sẽ phải đóng thuế nhà, đất như thế nào?

Theo dự thảo Luật Thuế tài sản, người mua chung cư sẽ phải đóng 2 loại thuế là thuế đất và thuế nhà.

Thuế đất được tính theo công thức: Số thuế = diện tích đất tính thuế  x   giá 1m2 đất tính thuế   x  thuế suất.

Trong đó, diện tích đất tính thuế là diện tích đất ghi trên "sổ đỏ" hoặc trên Quyết định giao đất, Quyết định cho thuê đất, Hợp đồng giao đất, Hợp đồng cho thuê đất.

Đối với đất xây nhà chung cư, diện tích đất tính thuế được xác định bằng diện tích căn hộ nhân với hệ số xác định diện tích đất tính thuế.

Người mua chung cư sẽ phải đóng thuế nhà, đất như thế nào theo đề xuất của Bộ Tài chính?


Giá 1m2 đất tính thuế là giá 1m2 đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh công bố tại thời điểm tính thuế.

Thuế suất hiện được Bộ Tài chính đề xuất ở mức 0,4%.

Lấy một ví dụ để dễ hình dung: Ông A mua 1 căn hộ chung cư có diện tích 100m2 nằm tại tầng 20 của một tòa nhà cao 50 tầng trên phố Đỗ Đức Dục (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Vị trí tòa chung cư nơi ông A mua căn hộ được xác định là vị trí 1 – đất ở trên Bảng giá đất do UBND thành phố Hà Nội ban hành năm 2014 (dùng cho giai đoạn 2015 - 2019).

Như vậy, diện tích đất tính thuế của ông A là: 100m2 x 0,2 = 20m2

Giá 1m2 đất ở - vị trí 1 tại đường Đỗ Đức Dục theo Bảng giá đất của thành phố Hà Nội là 24 triệu đồng.

Với thuế suất 0,4%, số thuế đất ông A phải nộp là: 20m2 x 24 triệu đồng/m2 x 0,4% = 192.000 đồng.

Người mua chung cư sẽ phải đóng thuế nhà, đất như thế nào theo đề xuất của Bộ Tài chính?


Ngoài thuế đất như trên, ông A sẽ còn phải nộp thêm thuế nhà.

Thuế nhà được tính theo công thức: Số thuế = [(diện tích nhà tính thuế x giá 1m2 nhà tính thuế) – ngưỡng không chịu thuế] x thuế suất.

Trong đó, diện tích nhà tính thuế là toàn bộ diện tích nhà sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về nhà ở.

Giá 1m2 nhà tính thuế là giá 1m2 nhà xây dựng mới theo từng cấp, hạng nhà do UBND cấp tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật về xây dựng tại thời điểm tính thuế (giá 1m2 nhà xây dựng mới được xây dựng căn cứ trên suất vốn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành - Quyết định 706/QĐ-BXD 2017).

Ngưỡng không chịu thuế được Bộ Tài chính đề xuất là 700 triệu đồng. Và thuế suất được đề xuất là 0,4%.

Với trường hợp ông A, diện tích nhà tính thuế là 100m2.

Do căn hộ nằm tại tầng 20, theo Quyết định 706/QĐ-BXD 2017, giá 1m2 nhà tính thuế là 9,7 triệu đồng m2.

Người mua chung cư sẽ phải đóng thuế nhà, đất như thế nào theo đề xuất của Bộ Tài chính?


Suy ra, giá tính thuế nhà của ông A là: 100m2 x 9,7 triệu đồng/m2 = 970 triệu đồng.

Ngưỡng không chịu thuế được Bộ Tài chính đề xuất là 700 triệu đồng, như vậy, phần giá trị phải chịu thuế là: 970 – 700 = 270 triệu đồng.

Với thuế suất đề xuất là 0,4%, số thuế nhà ông A phải nộp là 270 x 0,4% = 1,08 triệu đồng.

Như vậy, tổng cộng, ông A sẽ phải đóng thuế nhà đất là: 192 nghìn đồng + 1,08 triệu đồng = 1,272 triệu đồng/năm.

Tin mới lên