Tài chính

Nhà Khang Điền có thể lãi hơn 360 tỷ từ việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

(VNF) - Thời gian thực hiện việc bán cổ phiếu quỹ dự kiến trong tháng 9 và tháng 10 tới đây, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Nhà Khang Điền có thể lãi hơn 360 tỷ từ việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

Nhà Khang Điền có thể lãi hơn 360 tỷ đồng từ việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH) vừa thông qua việc bán toàn bộ hơn 19,8 triệu cổ phiếu quỹ, tương đương 3,19% tổng số cổ phần của công ty để bổ sung vốn lưu động.

Giá bán sẽ được xác định theo giá thị trường, đảm bảo quy định của pháp luật và quy chế giao dịch chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE).

Tạm tính theo thị giá của KDH trên thị trường chứng khoán, Nhà Khang Điền có thể huy động được hơn 780 tỷ đồng từ việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ đang nắm giữ.

Được biết, Nhà Khang Điền thực hiện mua lại số lượng cổ phiếu này vào tháng 4 và tháng 5/2020. Giá giao dịch bình quân ở thời điểm mua vào là 21.087 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền đã chi là hơn 418 tỷ đồng.

Như vậy, sau hơn 1 nắm giữ, Nhà Khang Điền có thể thu lãi hơn 360 tỷ đồng từ việc mua-bán cổ phiếu quỹ.

Số lượng cổ phiếu quỹ này sẽ được bán theo phương thức khớp lệnh hoặc/và thỏa thuận, thời gian thực hiện bán dự kiến trong tháng 9 và tháng 10 tới đây, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của Nhà Khang Điền lần lượt đạt 1.948 tỷ đồng và 471 tỷ đồng, tương đương tăng 31% và tăng 15% so với 6 tháng đầu năm 2020.

Theo giải trình của công ty, tăng trưởng lợi nhuận trong 6 tháng đầu năm chủ yếu do khoản tăng lợi nhuận gộp trong hoạt động kinh doanh bất động sản với giá trị 78 tỷ đồng phát sinh từ việc ghi nhận doanh thu của dự án Safira, Verosa, Lover Vista.

Năm 2021, Nhà Khang Điền đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu mục tiêu là 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế mục tiêu đạt 1.200 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và tăng 4% so với năm 2020.

Như vậy, với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Nhà Khang Điền đã hoàn thành 40,5% kế hoạch về doanh thu và 39% kế hoạch về lợi nhuận.

Cổ phiếu KDH đóng cửa phiên 21/8 ở mức giá 39.400 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 24.500 tỷ đồng.

Tin mới lên