Tài chính

Nhựa Đồng Nai bị xử phạt và truy thu thuế 2,4 tỷ đồng

(VNF) - Cục Thuế tỉnh Đồng Nai mới đây đã ra quyết định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai (HNX: DNP) với tổng mức phạt và truy thu thuế là 2,4 tỷ đồng.

Nhựa Đồng Nai bị xử phạt và truy thu thuế 2,4 tỷ đồng

Nhựa Đồng Nai bị xử phạt và truy thu thuế 2,4 tỷ đồng.

Nhựa Đồng Nai đã có hành vi khai sai thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ dẫn đến thiếu số tiền phải nộp của tháng 3/2018 và tháng 10/2018; khai sai chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế dẫn đến thiếu số tiền phải nộp năm 2018.

Với những hành vi trên, tổng số tiền phạt và truy thu thuế mà Nhựa Đồng Nai phải nộp là 2,4 tỷ đồng.

Trong đó, số tiền phạt hành chính về thuế là 356,5 triệu đồng. Tiền truy thu thuế giá trị gia tăng tháng 3/2018 và tháng 10/2018 lần lượt là 89,7 triệu đồng và 117,8 triệu đồng.

Tiền truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 là hơn 1,5 tỷ đồng. Tiền chậm nộp tính đến ngày 7/8/2020 là 278,6 triệu đồng.

Tình hình sản xuất kinh doanh nửa đầu năm 2020 của Nhựa Đồng Nai khá khả quan trong bối cảnh dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp.

Cụ thể, doanh thu và lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm của Nhựa Đồng Nai lần lượt đạt 1.527 tỷ đồng và 25 tỷ đồng, tương ứng tăng 22% và tăng 119% so với cùng kỳ năm 2019.

Ban lãnh đạo Nhựa Đồng Nai cho biết doanh nghiệp này đã tăng quy mô hợp nhất với sự gia tăng về số lượng các đơn vị thành viên so với năm 2019, dẫn đến tăng quy mô của hầu hết các chỉ tiêu doanh thu, hoạt động tài chính, chi phí và lợi nhuận hợp nhất.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Nhựa Đồng Nai có mức doanh thu hợp nhất mục tiêu là 3.526 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế chỉ kỳ vọng 5 tỷ đồng. Như vậy, về doanh thu, Nhựa Đồng Nai đã hoàn thành 44% kế hoạch đề ra. Về lợi nhuận, Nhựa Đồng Nai đã vượt kế hoạch.

Tin mới lên