Xe

Những đối tượng nào được miễn, giảm phí bảo trì đường bộ?

(VNF) - Các đối tượng được miễn, giảm phí bảo trì đường bộ là những đơn vị có phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được Sở Giao thông vận tải địa phương cấp phù hiệu, biển hiệu theo quy định.

Những đối tượng nào được miễn, giảm phí bảo trì đường bộ?

Những đối tượng nào được miễn, giảm phí bảo trì đường bộ?

Ngày 11/5, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã có chỉ đạo về việc miễn, giảm phí bảo trì đường bộ cho doanh nghiệp vận tải bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong 3 tháng.

Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam căn cứ vào Chỉ thị 15/2020, Chỉ thị 16/2020, Chỉ thị 19/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, khẩn trương làm việc với các địa phương và doanh nghiệp kinh doanh vận tải để tổng hợp số liệu về thiệt hại đối với hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ trong thời gian dịch bệnh để đề xuất phương án giảm phí sử dụng đường bộ.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Bộ Giao thông vận tải vừa ra văn bản chính thức đề xuất Bộ Tài chính miễn, giảm phí bảo trì đường bộ cho các phương tiện giao thông vận tải bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải đề xuất đối tượng được miễn, giảm là những đơn vị có phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được Sở Giao thông vận tải địa phương cấp phù hiệu, biển hiệu theo quy định. Bên cạnh đó, Bộ này cũng đề xuất giảm mức phí bảo trì đường bộ trong các tháng 3, 4, 5 và 6 của năm 2020.

Cụ thể, đối với vận tải hành khách, tháng 3 vẫn diễn ra bình thường nhưng do tâm lý sợ lây nhiễm nên nhu cầu đi lại của người dân bị hạn chế. Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải đề xuất giảm 30% phí bảo trì đường bộ.

Trong tháng 4, do phải ngừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách. Do đó, Bộ Giao thông vận tải để xuất giảm 100% phí bảo trì đường bộ.

Từ tháng 5, vận tải hành khách đã được phép hoạt động bình thường nhưng tâm lý của người dân vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nên nhu cầu đi lại chưa tăng cao. Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải đề xuất mức giảm cho tháng này là 50% phí bảo trì đường bộ.

Còn tháng 6 tới đây, để hỗ trợ cho các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách được bình ổn hoạt động sản xuất và khắc phục những khó khăn bởi dịch Covid-19, Bộ Giao thông vận tải đề xuất giảm 15% phí bảo trì đường bộ.

Riêng với vận tải hàng hóa do không bị ảnh hưởng nhiều đến dịch Covid-19, Bộ Giao thông vận tải đề xuất giảm 10% phí bảo trì đường bộ trong tháng 3.

Trong khi đó, tháng 4 hoạt động vận chuyển hàng hóa bị ngừng hoạt động nên Bộ Giao thông vận tải đề xuất giảm 25%. Tháng 5, vận chuyển hàng hóa bị ảnh hưởng không đáng kể nên Bộ Giao thông vận tải chỉ đề xuất giảm 5% phí sử dụng đường.

Xem thêm: Được giảm phí trước bạ, ô tô nội cắt khuyến mãi, tăng giá

Tin mới lên