Thị trường

Nissan Techno Vietnam được phép nhập khẩu linh kiện ô tô đã qua sử dụng

(VNF) – Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Nissan Techno Vietnam được nhập khẩu nguyên chiếc hoặc cụm linh kiện tháo rời đã qua sử dụng.

Nissan Techno Vietnam được phép nhập khẩu linh kiện ô tô đã qua sử dụng

Nissan Techno Vietnam được phép nhập khẩu linh kiện ô tô đã qua sử dụng.

Theo đó, kể từ tháng 1/2018 đến hết tháng 12/2020, Nissan Techno Vietnam được phép tạm nhập khẩu tối đa 45 chiếc hộp số, 45 chiếc vi sai đã qua sử dụng dưới dạng nguyên chiếc hoặc bộ linh kiện tháo rời trong mỗi năm và lưu lại tại Việt Nam tối đa 12 tháng để phục vụ công tác nghiên cứu, thiết kế.

"Những bộ linh kiện nêu trên chỉ được phục vụ công tác nghiên cứu, thiết kế của Công ty TNHH Nissan Techno Vietnam", văn bản nêu rõ.

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Nissan Techno Vietnam phải tái xuất ra nước ngoài các hộp số, vi sai dưới dạng nguyên chiếc hoặc bộ linh kiện tháo rời đã nhập khẩu trong vòng không quá 12 tháng kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập.

Nissan Techno Vietnam không được bán, chuyển nhượng, tiêu hủy hoặc tiêu dùng tại Việt Nam dưới bất kỳ hình thức nào.

Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu Công ty phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động tạm nhập để phục vụ nghiên cứu và tái xuất ra nước ngoài; đồng thời phải đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường và xử lý chất thải theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, Nissan Techno Vietnam phải báo cáo Bộ Giao thông vận tải định kỳ theo hàng quý về chi tiết lô hàng tạm nhập khẩu và tái xuất khẩu, kèm theo bản sao tờ khai Hải quan nhập khẩu, xuất khẩu.

Tin mới lên