M&A

Ông Lương Trí Thìn mua xong 10 triệu cổ phiếu DXG, nâng sở hữu tại Đất Xanh lên 20,5% vốn

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) vừa công bố báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của ông Lương Trí Thìn, Chủ tịch HĐQT công ty. Theo đó, ông Thìn đã mua 10 triệu cổ phiếu.

Ông Lương Trí Thìn mua xong 10 triệu cổ phiếu DXG, nâng sở hữu tại Đất Xanh lên 20,5% vốn

Ông Lương Trí Thìn mua xong 10 triệu cổ phiếu DXG, nâng sở hữu tại Đất Xanh lên 20,5% vốn

Sau giao dịch, ông Thìn đã tăng tỷ lệ sở hữu từ gần 115 triệu cổ phiếu (tương ứng tỷ lệ 18,86%) lên gần 125 triệu cổ phiếu (tương ứng 20,5% vốn điều lệ tại Đất Xanh).

Tạm tính theo giá cổ phiếu DXG từ ngày 27/10 đến ngày 8/11, ông Thìn đã chi khoảng 110 – 128,5 tỷ đồng, trong khi giá thị trường của lô cổ phiếu này tại ngày ông đăng ký mua (ngày 24/10) là 139 tỷ đồng.

Đây là lần đăng ký mua cổ phiếu thứ 5 của ông Thìn trong năm nay (trong đó có 1 đợt là mua cổ phiếu ESOP). Lần đăng ký gần nhất của ông Thìn là từ 23/8-21/9, doanh nhân này cũng đã mua vào 5 triệu cổ phiếu DXG qua đó nâng tỷ lệ sở hữu 18,86% như hiện nay.

Về tình hình kinh doanh, quý III/2022, doanh thu thuần của Đất Xanh đạt 1.255 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu ghi nhận sự suy giảm của mảng bán căn hộ và đất nền khi chỉ đạt 692 tỷ đồng (giảm 35%) và sự tăng lên của mảng dịch vụ môi giới (đạt 362 tỷ đồng, tăng 73%) cũng như mảng xây dựng (đạt 123 tỷ đồng, tăng 47 lần).

Do giá vốn tăng mạnh, lợi nhuận gộp quý III giảm 13%, đạt 681 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận trước thuế quý III đạt 316 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Đất Xanh đạt 4.597 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu 9 tháng cơ bản giống quý III, mảng bán căn hộ và đất nền suy giảm mạnh (giảm 58%, đạt 2.469 tỷ đồng) trong khi đó, mảng dịch vụ môi giới đi ngang, mảng xây dựng tăng trưởng mạnh (tăng 75%, đạt 327 tỷ đồng) và mảng dịch vụ quản lý, cho thuê, bất động sản đầu tư tăng hơn 2 lần (đạt 196 tỷ đồng).

Sự suy giảm của doanh thu đã khiến lợi nhuận gộp 9 tháng chỉ đạt 2.511 tỷ đồng, giảm 44%. Biên lợi nhuận gộp đạt 54,6%, suy giảm so với cùng kỳ (57,2%).

Về tài sản, tại ngày 30/9/2022, Đất Xanh có tổng tài sản 31.301 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Tiền và tương đương tiền giảm 60%, chỉ còn 1.077 tỷ đồng.

Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho tăng mạnh mẽ. Cụ thể, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 12.946 tỷ đồng, tăng 20%; hàng tồn kho đạt 14.108 tỷ đồng, tăng 25% (trong đó, tồn kho bất động sản thành phẩm là 1.616 tỷ đồng, tồn kho bất động sản hàng hóa là 665 tỷ đồng).

Tổng giá trị các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho đạt tới 27.054 tỷ đồng, chiếm 86% tổng tài sản. Con số này tăng rất mạnh so với đầu năm là 78%, phản ánh chất lượng tài sản của Đất Xanh ngày càng kém đi. Đó là chưa kể công ty còn khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang 713 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, tại ngày 30/9/2022, nợ phải trả của Đất Xanh là 16.724 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 2.176 tỷ đồng, giảm 11 tỷ đồng.

Tin mới lên