Nhân vật

Ông Nguyễn Thế Mạnh làm Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

(VNF) - Ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, vừa được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Mạnh làm Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ông Nguyễn Thế Mạnh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 993/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thế Mạnh, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính giữ chức Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Ông Nguyễn Thế Mạnh sinh ngày 24/7/1972, là thạc sĩ kinh tế được đào tạo tại Học viện Tài chính.

Năm 1995, ông nhận nhiệm vụ tại Thanh tra Bộ Tài chính và đến tháng 01/2011 được bổ nhiệm làm Phó chánh Thanh tra Bộ Tài chính.

Năm 2016, ông Nguyễn Thế Mạnh được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Trước đó, từ ngày 1/4/2020, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh chính thức nghỉ hưu theo chế độ. Do đó, Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng quyết định Phó tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh sẽ phụ trách công việc thay Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến khi có quyết định bổ nhiệm mới.

Tin mới lên