Nhân vật

Ông Trần Lệ Nguyên chính thức rời ghế Chủ tịch Chứng khoán Rồng Việt

Các cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt đã thông qua việc miễn nhiệm vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị của ông Trần Lệ Nguyên tại đại hội cổ đông thường niên 2019 vào chiều nay (28/5).

Ông Trần Lệ Nguyên chính thức rời ghế Chủ tịch Chứng khoán Rồng Việt

Ông Trần Lệ Nguyên chính thức rời 'ghế' Chủ tịch Chứng khoán Rồng Việt

Cũng tại đại hội, công ty cũng trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm của một số thành viên HĐQT, ban Kiểm sát nhiệm kỳ 2017 – 2021 đó là: ông Kelly Yin Hon Wong, thành viên HĐQT; ông Võ Long Nguyên, thành viên HĐQT độc lập; bà Nguyễn Thị Oanh, trưởng ban kiểm soát; ông Nguyễn Thúc Vinh, thành viên ban kiểm soát.

Ông Nguyễn Miên Tuấn, Phó chủ tịch HĐQT, chia sẻ việc từ nhiệm của ông Nguyên đến từ nguyện vọng cá nhân. Hiện ông Nguyên cũng có nhiều kế hoạch đầu tư kinh doanh cá nhân riêng do đó quyết định rời vị trí chủ tịch tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt. Ông Tuấn cho biết thêm, dù vậy ông Nguyên vẫn là cổ đông lớn và gắn bó thêm một thời gian nữa.

Ông Trần Lệ Nguyên hiện đang nắm giữ cổ phiếu tại các doanh nghiệp thuộc nhóm Kido Group như Công ty Cổ phần Tập đoàn Kinh Đô (KDC), Công ty Cổ phần Dầu thực vật Trường An (TAC), Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông Lạnh KIDO (KDF).

Tại KDC, ông Nguyên là cổ đông lớn nắm giữ 14,07% vốn của Tập đoàn Kinh Đô (KDC), giữ chức Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tại công ty này. Đồng thời, ông cũng là thành viên HĐQT của TAC và KDF.

Cũng tại đại hội cổ đông lần này, Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt trình kế hoạch kinh doanh năm 2020 với tổng doanh thu 313 tỉ đồng, giảm 5,9% so với thực hiện năm 2019.

Trong đó, doanh thu từ môi giới dự đạt 77 tỷ đồng và doanh thu dịch vụ chứng khoán là 199 tỷ đồng. Ngược lại, công ty lên kế hoạch doanh thu mảng tự doanh tăng lên 20 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế theo kế hoạch đạt 36 tỷ đồng, tăng gần 4% so với thực hiện năm trước. 

Mục tiêu năm 2020, công ty sẽ nắm khoảng 1,7% – 1,8% thị phần toàn thị trường. Dư nợ cho vay và ứng trước đạt 1.600 – 1.800 tỷ đồng.

Xem thêm: Ông Trần Lệ Nguyên bán gần hết vốn công ty chứng khoán cho một cá nhân

Tin mới lên