Tiêu điểm

Phát triển đô thị ở Hà Nam: 20 dự án 'ăn cơm trước kẻng'

(VNF) - Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 20 dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở hỗn hợp (giai đoạn 2012-2018) khi chưa được phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm và 5 năm là không đúng quy định pháp luật.

Phát triển đô thị ở Hà Nam: 20 dự án 'ăn cơm trước kẻng'

UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận chủ trương đầu tư 20 dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở hỗn hợp (giai đoạn 2012-2018) khi chưa được phê duyệt kế hoạch. (Ảnh minh hoạ)

Vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2012 - 2018.

Theo kết luận, về việc thu hồi, giao đất, cho thuê đất thưc hiện dự án, tỉnh Hà Nam có 35 dự án đầu tư đã được địa phương thu hồi đất để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh với tổng diện tích 97,1ha. Các dự án này có quy mô diện tích nhỏ nhưng không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 và Điều 73 Luật Đất đai năm 2013.

Đáng chú ý, Thanh tra cũng chỉ rõ UBND tỉnh giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trong giai đoạn từ ngày 27/12/2015 đến hết năm 2016 không yêu nhà đầu tư ký quỹ là không đúng quy định.

Bên cạnh đó, tính đến thời điểm thanh tra, Hà Nam còn 20 dự án chậm tiến độ, trong đó, 11 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất do vướng về công tác GPMB và chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai, 1 dự án sau khi kết thúc thanh tra đã hoàn thành đi vào hoạt động.

8 dự án còn lại đã được giao đất, cho thuê đất chậm tiến độ sử dụng đất nhưng UBND tỉnh chưa thực hiện công khai trên trang thông tin điện tử của tỉnh, chưa kiểm tra, xử lý theo quy định đối với các dự án chậm tiến độ.

Đặc biệt, theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Hà Nam cũng thực hiện không đúng quy định trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 20 dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở hỗn hợp (giai đoạn 2012 - 2018) khi chưa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm và 5 năm.

Về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án này, Thanh tra cho biết có 9 dự án được UBND tỉnh lựa chọn chủ đầu tư không theo phương thức đấu thầu mà chỉ định nhà đầu tư.

"Một số dự án có diện tích đất nhỏ hơn so với quy định tại Điều 4 Nghị định số 02/2002/NĐ-CP, mặt khác, tại các quyết định của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án chỉ phê duyệt phần hạ tầng kỹ thuật, không có mục hạ tầng xã hội, khu dân cư và các công trình dịch vụ khác là không đúng với Nghị định số 02/2006/NĐ-CP", kết luận Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ cũng cho rằng UBND tỉnh Hà Nam đã vi phạm quy định trong việc lựa chọn nhà đầu tư đối với 4 dự án không thông qua hình thức đấu thầu.

Được biết, tại thời điểm thanh tra, theo báo cáo của UBND tỉnh, các chủ đầu tư dự án đã nộp tiền sử dụng đất, xây dựng và bàn giao cho khách hàng. 4 dự án này gồm: dự án HTKT khu nhà ở cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Việt Đức; HTKT khu nhà ở cán bộ, bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai; dự án khu nhà ở cán bộ, công nhân viên Ban QLDA y tế trong HTKT khu nhà ở cán bộ, bác sỹ điểm - Bộ Y tế; dự án khu nhà ở cán bộ Đại học Xây dựng.

Tin mới lên