Ngân hàng

Phó Thủ tướng lên tiếng về hoạt động kinh doanh mua bán nợ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng việc xây dựng Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là khó khăn khi Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư, kinh doanh mua bán nợ.

Phó Thủ tướng lên tiếng về hoạt động kinh doanh mua bán nợ

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ

"Không tạo ra phân biệt đối xử với các tổ chức kinh doanh mua bán nợ trong nước và nước ngoài, trừ các quy định đặc thù như mua bán nợ bằng trái phiếu đặc biệt (của VAMC)".

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt ra yêu cầu như vậy với cơ quan soạn thảo Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ tại cuộc họp chiều 25/5.

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp mua bán nợ trong nước.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng việc xây dựng Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là khó khăn khi Việt Nam chưa có nhiều kinh nghiệm trong đầu tư, kinh doanh mua bán nợ.

Phó Thủ tướng hoan nghênh cơ quan soạn thảo đã bước đầu tạo ra khung khổ pháp lý của hoạt động mua bán nợ tại Việt Nam về tư vấn, môi giới mua bán nợ và sàn giao dịch nợ; đồng tình với việc dự thảo Nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh dịch vụ mua bán nợ theo đúng tinh thần của Luật đầu tư (sửa đổi).

Chỉ đạo cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo, Phó Thủ tướng đề nghị rà soát lại các khái niệm về mua bán nợ, nhất là khái niệm kinh doanh mua bán nợ để tách bạch hoạt động mua nợ để bán với việc mua bán nợ để tái cấu trúc khoản nợ và doanh nghiệp; quy định khả thi về vốn điều lệ của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua bán, tư vấn và môi giới mua bán nợ, trách nhiệm điều hành hoạt động của sàn giao dịch nợ.

Phó Thủ tướng yêu cầu tinh thần xây dựng nghị định này là không được trái với các quy định của Hiến pháp, đảm bảo quyền tự do kinh doanh, tuân thủ các quy định của Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp.

"Đã tham gia thị trường chung kinh doanh dịch vụ mua bán nợ thì tất cả phải tuân thủ quy định, kể cả VAMC và DATC (Công ty mua bán nợ và xử lý tài sản tồn đọng của Bộ Tài chính)," Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu Bộ Tài chính là cơ quan quản lý Nhà nước về dịch vụ mua bán nợ và giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì việc sửa đổi Nghị định số 115 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong kinh doanh trong đó có quy định xử phạt khi vi phạm kinh doanh dịch vụ mua bán nợ.

Luật Đầu tư (sửa đổi) quy định đầu tư kinh doanh dịch vụ mua bán nợ là một trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và hiện nay, cùng với 15 ngành nghề khác thì đầu tư kinh doanh dịch vụ mua bán nợ chưa được quy định về điều kiện kinh doanh. Việc xây dựng khung khổ pháp lý cho hoạt động này là cần thiết trong bối cảnh từ 1/7 tới, Chính phủ phải công bố điều kiện kinh doanh cho các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Phước Thanh, Nghị định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ được thực hiện trên lãnh thổ của Việt Nam, không áp dụng với các hoạt động mua bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; hoạt động mua bán nợ là trái phiếu của doanh nghiệp được chào bán ra công chúng; hoạt động mua bán nợ của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC… Đối tượng áp dụng Nghị định này là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ; tổ chức cá nhân có nhu cầu kinh doanh dịch vụ mua bán nợ. Nghị định về điều kiện kinh doanh mua bán nợ phải đảm bảo là sân chơi chung, bình đẳng của các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh dịch vụ mua bán nợ phải thành lập doanh nghiệp. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ nói chung phải đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn về người quản lý của doanh nghiệp, có quy chế quản lý nội bộ về tổ chức và hoạt động kinh doanh và đáp ứng quy định về vốn điều lệ, vốn đầu tư tối thiểu.

Nghị định cũng quy định điều kiện với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ; doanh nghiệp kinh doanh hoạt động mua bán nợ và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch nợ.

Cơ quan soạn thảo sẽ sớm tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Nghị định này để kịp trình Chính phủ thảo luận, cho ý kiến vào phiên họp Chính phủ tháng Năm.

Tin mới lên