Tài chính

PNJ báo lãi trước thuế 648 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

(VNF) – 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) đạt 648,3 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

PNJ báo lãi trước thuế 648 tỷ đồng 6 tháng đầu năm

Quý II/2018, doanh thu thuần của PNJ đạt 3.217 tỷ đồng, tăng 37%; lợi nhuận gộp đạt 583 tỷ đồng, tăng 45,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, chi phí bán hàng tăng 44,5% lên 289 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 73% lên 73,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, với doanh thu cao, lợi nhuận trước thuế quý II của PNJ vẫn tăng 41% so với cùng kỳ, đạt 227,5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của PNJ đạt 7.357 tỷ đồng, tăng 34,3%; lợi nhuận trước thuế đạt 648,3 tỷ đồng, tăng 37% so với năm trước.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2018, tổng tài sản của PNJ là 5.094 tỷ đồng, tăng 13,4% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 4.233 tỷ đồng, tăng 8,6%; tài sản dài hạn là 861,5 tỷ đồng, tăng 44,5%.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của PNJ tại ngày 30/6/2018 là 1.807 tỷ đồng, tăng 17%.

96,7% nợ phải trả của PNJ là nợ ngắn hạn. Nợ vay ngắn hạn của PNJ là 895,6 tỷ đồng, tăng 16,4% so với đầu năm.

Tin mới lên