Đô thị

Quảng Nam: 3 dự án của Bách Đạt An được gia hạn tiến độ hơn 1 năm

(VNF) - 3 dự án của Bách Đạt An được tỉnh Quảng Nam cho phép gia hạn tiến độ là Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu đô thị 7B mở rộng và Khu đô thị Bách Đạt tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Quảng Nam: 3 dự án của Bách Đạt An được gia hạn tiến độ hơn 1 năm

Ảnh minh họa.

UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) vừa đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã cùng với một số đơn vị, phối hợp với chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng 3 dự án (Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Bách Đạt tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn).

Việc phối hợp này nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư (Công ty cổ phần Bách Đạt An) triển khai thi công, xây dựng các hạng mục công trình của dự án theo đúng thời gian được gia hạn.

Văn bản này nêu rõ, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo đề xuất, tham mưu UBND thị xã xem xét, chỉ đạo giải quyết. Thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng các dự án nêu trên chậm nhất đến tháng 6/2022.

Liên quan đến Bách Đạt An, trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định số 3173/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị (KĐT) Bách Đạt 3, Khu đô thị Bách Đạt 4, Khu đô thị Bách đạt 5, Khu đô thị Bách Đạt 6 tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Như vậy, theo Quyết định này, UBND tỉnh Quảng Nam chính thức chấm dứt hoạt động đầu tư của các dự án và thu hồi, huỷ bỏ các quyết định giao cho Công ty Cổ phần Bách Đạt An đầu tư xây dựng các dự án Khu đô thị Bách Đạt 3, Khu đô thị Bách Đạt 4, Khu đô thị Bách đạt 5, Khu đô thị Bách Đạt 6 tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Theo đó, nguyên nhân chấm dứt đầu tư 4 dự án trên là do công trình chợ Điện Dương không thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục đầu tư (hình thức đối tác công tư) theo quy định của nhà nước, nên các quỹ đất để thực hiện các dự án nêu trên không phải là quỹ đất thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện công trình chợ Điện Dương.

Qua đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao cho Công ty Cổ phần Bách Đạt An thực hiện dự án Khu đô thị Bách Đạt 3, Khu đô thị Bách Đạt 4, Khu đô thị Bách đạt 5, Khu đô thị Bách Đạt 6 tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc để tạo nguồn vốn thanh toán công trình chợ Điện Dương không còn phù hợp với quy định hiện hành.

Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam còn giao UBND thị xã Điện Bàn công bố công khai việc chấm dứt hoạt động đầu tư đối với các dự án nói trên, phối hợp với Công ty CP Bách Đạt An để giải quyết các phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền, quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh.

Trước đó, vào ngày 18/9, UBND tỉnh Quảng Nam đã ra thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang, phản hồi giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Bách Đạt An về việc xin đổi tên công ty.

Tin mới lên